Thứ Ba, 1/12/2020
Bệnh virus trắng lá lúa (Rice Hoja Blanca Virus)
Gửi bài In bài
Ký chủ

Lúa gao, yến mạch, kiều mạch, lúa mì, lúa mạch.

Phân bố

Colombia, Panama, Cuba, Venezuela, Brazil, Ecudor, Elsalvador, Nicaragoa, Costa Rica, Pêru và USA.

Triệu chứng

Trên lá xuất hiện những sọc trắng hoặc úa vàng, có thể lá bị trắng hoàn toàn hoặc bị đốm khảm. Cây bị lùn. Nếu nhiễm bệnh giai đọan sớm cây có thể bị chết. Bông của cây bệnh thường chỉ trổ một phần, nhỏ và biến dạng. Rễ của cây bệnh nhỏ, số lượng giảm, có nhiều rễ bị nâu và chết. Trên các cây ký chủ khác triệu chứng nặng hơn và gây chết nhanh chóng.

Đặc điểm hình thái nấm

Tinh thể của virus hình sợi nhỏ, không vỏ bọc, chiều dài không rõ ràng, chiều rộng 3 - 8 mm. Dịch lá chứa một vài tinh thể virus.

Sinh học

Virus không truyền bệnh bằng cơ giới hoặc qua hạt giống chủ yếu qua rầy môi giới Sogatodes oryzicola (rầy châu Mỹ), phần lớn rầy đực không truyền bệnh. Bệnh phát triển mạnh trên cây lúa sau cấy 45 ngày.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn