Thứ Bảy, 27/11/2021
Phú Thọ: Kết quả giám định các mẫu rầy đầu vụ chưa có nguồn bệnh virus gây hại cho lúa
Gửi bài In bài
Thực hiện chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật về lấy mẫu giám định và phòng trừ hiệu quả bệnh virus hại lúa và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của chi cục về theo dõi, quản lý hiệu quả bệnh hại cây trồng. Trong tháng 6 và đầu tháng 7, chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành thu thập mẫu Rầy xanh đuôi đen (môi giới truyền bệnh Vàng lụi) và Rầy lưng trắng (môi giới truyền bệnh Lùn sọc đen) trên lúa mùa 2019 với số lượng 39 mẫu, gồm: 37 mẫu Rầy xanh đuôi đen tại các huyện Lâm Thao (Hợp Hải, Sơn Dương, Kinh Kệ, Vĩnh Lại); Thanh Sơn (Thạch Khoán, Tất Thắng, Cự Đồng, Thị trấn Thanh Sơn, Thạch Kiệt); Thị xã Phú Thọ (Hà Thạch); Phù Ninh (Phú Mỹ, Tử Đà, Vĩnh Phú, An Đạo, Tiên Du); Thành phố Việt Trì (Sông Lô); Thanh Thuỷ (Xuân Lộc, Đào Xá, Thị trấn Thanh Thuỷ, Trung Thịnh, Trung Nghĩa, Đồng Luận, Tân Phương, Thạch Đồng); Tam Nông (Tứ Mỹ, Hương Nộn, Hồng Đà, Cổ Tiết); Cẩm Khê (Điêu Lương); Đoan Hùng (Phúc Lai, Chí Đám). 2 mẫu Rầy lưng trắng tại huyện Thanh Sơn (Thạch Khoán, Cự Đồng). Các mẫu rầy được được gửi về Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc để phân tích, giám định nguồn bệnh. Kết quả giám định cho thấy 37 mẫu Rầy xanh đuôi đen đều phản ứng âm tính với virus gây bệnh Vàng lụi; 2 mẫu Rầy lưng trắng phản ứng âm tính với virus gây bệnh Lùn sọc đen (không mang nguồn bệnh).

Thời gian tiếp theo, trước khi cây lúa trỗ, chi cục sẽ tiếp tục điều tra, thu thập mẫu rầy và mẫu cây lúa (khi có triệu chứng bị bệnh) trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn và xử lý kịp thời nếu có nguồn bệnh.
Trường Giang

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn