Thứ Hai, 27/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : 2S Sea & See 12WP, 12SL
Tên hoạt chất : Chitosan 2% + Oligo - Alginate 10%
Loại thuốc : Thuốc trừ bệnh
Nhóm thuốc : Hỗn hợp trừ bệnh
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 12SL: Dung dịch. 12WP: Bột phân tán xử lý hạt giống
Đối tượng phòng trừ : 12SL: Thối đen vi khuẩn/bắp cải. Kích thích sinh trưởng/cải xanh. Đốm vòng/cà rốt. Rỉ sắt/hoa cúc.
12WP: Đốm nâu/chè. Kích thích sinh trưởng/chè. Đốm xám/chè. Kích thích sinh trưởng/cải xanh. Thối đen/súp lơ. Đốm vòng/cà rốt. Rỉ sắt/hoa cúc
Tác động của thuốc : đang cập nhật
Nhóm độc :
Mức độ độc : đang cập nhật
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : đang cập nhật
Đặc điểm chung : đang cập nhật
Tổ chức xin đăng ký : Công ty TNNH Ngân Anh
Công ty phân phối : Công ty TNHH Ngân Anh
Nhãn thuốc :