Thứ Hai, 27/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Abakill 1.8EC, 3.6EC, 10WP
Tên hoạt chất : Abamectin
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Sinh học (TS)
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 1.8EC: Nhũ dầu. 10WP: Bột phân tán xử lý hạt giống. 3.6EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 1.8EC: Bọ trĩ/lúa. Bọ xít hôi/lúa. Sâu cuốn lá/lúa. Rầy nâu/lúa. Bọ trĩ/xoài.
10WP: Sâu cuốn lá/lúa. Rầy nâu/lúa. Sâu vẽ bùa/cam. Bọ trĩ/dưa hấu.
3.6EC: Bọ trĩ/lúa. Sâu cuốn lá/lúa. Rầy nâu/lúa. Sâu vẽ bùa/cam. Bọ trĩ/xoài
Tác động của thuốc : Tác động vị độc, tiếp xúc, nội hấp yếu
Nhóm độc : Nhóm 2
Mức độ độc : với cá: độc trung bình; với ong: độc trung bình
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : không hỗn hợp với thuốc có tính kiềm, axit mạnh
Đặc điểm chung : Kích thích hoạt động của GABA gây ngán, côn trùng ngừng ăn và bị chết
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :