Chủ Nhật, 26/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Aba-navi 5.5EC, 40EC
Tên hoạt chất : Abamectin
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Sinh học (TS)
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 40EC: Nhũ dầu. 5.5EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 40EC: Nhện gié/lúa.
5.5EC: Sâu cuốn lá/lúa
Tác động của thuốc : Tác động vị độc, tiếp xúc, nội hấp yếu
Nhóm độc : Nhóm 2
Mức độ độc : với cá: độc trung bình; với ong: độc trung bình
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : không hỗn hợp với thuốc có tính kiềm, axit mạnh
Đặc điểm chung : Kích thích hoạt động của GABA gây ngán, côn trùng ngừng ăn và bị chết
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :