Thứ Hai, 27/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Abapro 1.8EC, 5.8EC
Tên hoạt chất : Abamectin
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Sinh học (TS)
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 1.8EC: Nhũ dầu. 5.8EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 1.8EC: Bọ trĩ/chè. Nhện đỏ/cây có múi. Sâu tơ/bắp cải.
5.8EC: Sâu cuốn lá/lúa. Rầy xanh/chè
Tác động của thuốc : Tác động vị độc, tiếp xúc, nội hấp yếu
Nhóm độc : Nhóm 2
Mức độ độc : với cá: độc trung bình; với ong: độc trung bình
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : không hỗn hợp với thuốc có tính kiềm, axit mạnh
Đặc điểm chung : Kích thích hoạt động của GABA gây ngán, côn trùng ngừng ăn và bị chết
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :