Chủ Nhật, 26/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : 3 G Giá giòn giòn 1.5WP
Tên hoạt chất : Cytokinin (Zeatin)
Loại thuốc : Thuốc điều hòa sinh trưởng
Nhóm thuốc : Điều hòa sinh trưởng khác
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 1.5WP: Bột hòa nước
Đối tượng phòng trừ : 1.5WP: Kích thích sinh trưởng/giá đậu xanh
Tác động của thuốc : kích thích quá trình phân bào
Nhóm độc : Nhóm 3
Mức độ độc : đang cập nhật
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : đang cập nhật
Đặc điểm chung : tham gia điều tiết đâm chồi, trổ hoa, tạo quả
Tổ chức xin đăng ký : Công ty TNHH Ngân Anh
Công ty phân phối : Công ty TNHH Ngân Anh
Nhãn thuốc :
  • 1.5WP