Chủ Nhật, 26/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Abasba 50EC
Tên hoạt chất : Fenobucarb (BPMC) (min 96 %)
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Carbamat
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 50EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 50EC: Rầy nâu/lúa
Tác động của thuốc :
Nhóm độc :
Mức độ độc :
Liều lượng sử dụng :
Cách dùng :
Thời gian cách ly :
Khả năng hỗn hợp :
Đặc điểm chung :
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :