Thứ Hai, 27/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Aba thai 1.8EC, 3.6EC, 5.4EC, 6.5EC
Tên hoạt chất : Abamectin
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Abamectin
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 1.8EC: Nhũ dầu. 3.6EC: Nhũ dầu. 5.4EC: Nhũ dầu. 6.5EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 1.8EC: Sâu cuốn lá/lúa. Nhện đỏ/chè. Sâu tơ/bắp cải. Sâu vẽ bùa/cam. Bọ trĩ/dưa hấu. Bọ trĩ/xoài.
3.6EC: Sâu cuốn lá/lúa. Rầy nâu/lúa. Nhện/cam. Bọ trĩ/xoài.
5.4EC: Sâu cuốn lá/lúa. Rầy nâu/lúa. Sâu vẽ bùa/cam. Nhện/xoài.
6.5EC: Bọ phấn/lúa. Nhện gié/lúa. Sâu cuốn lá/lúa. Rầy nâu/lúa. Sâu vẽ bùa/cam. Bọ trĩ/dưa hấu. Nhện đỏ/xoài. Sâu xanh da láng/đậu tương
Tác động của thuốc : 1.8EC: bọ trĩ/ xoài, sâu cuốn lá/ lúa 3.6EC: nhện/ cam; bọ trĩ/ xoài; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa 5.4EC: sâu vẽ bùa/ cam, nhện/ xoài; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa 6.5EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié, bọ phấn/ lúa; nhện đỏ/xoài; bọ trĩ/dưa hấu; sâu xanh da láng/đậu tương
Nhóm độc :
Mức độ độc :
Liều lượng sử dụng :
Cách dùng :
Thời gian cách ly :
Khả năng hỗn hợp :
Đặc điểm chung :
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :