Chủ Nhật, 26/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : 5 Lua 3SL, 20WP
Tên hoạt chất : Polyoxin B
Loại thuốc : Thuốc trừ bệnh
Nhóm thuốc : Trừ bệnh khác
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 20WP: Bột hòa nước. 3SL: Dung dịch
Đối tượng phòng trừ : 20WP: Bạc lá/lúa. Đạo ôn/lúa. Khô vằn/lúa. Sương mai/cà chua. Phấn trắng/bí.
3SL: Bạc lá/lúa. Đạo ôn/lúa. Sương mai/cà chua. Phấn trắng/bí
Tác động của thuốc :
Nhóm độc :
Mức độ độc :
Liều lượng sử dụng :
Cách dùng :
Thời gian cách ly :
Khả năng hỗn hợp :
Đặc điểm chung :
Tổ chức xin đăng ký : Công ty TNHH Việt Thắng
Công ty phân phối : Công ty TNHH Việt Thắng
Nhãn thuốc :