Chủ Nhật, 26/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Abagent 500WP
Tên hoạt chất : Cartap 470 g/kg + Imidacloprid 30 g/kg
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Hỗn hợp trừ sâu
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 500WP: Bột phân tán xử lý hạt giống
Đối tượng phòng trừ : 500WP: Sâu cuốn lá/lúa
Tác động của thuốc : đang cập nhật
Nhóm độc : Nhóm 2
Mức độ độc : đang cập nhật
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : đang cập nhật
Đặc điểm chung : đang cập nhật
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :