Chủ Nhật, 26/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Abasa 755EC
Tên hoạt chất : Fenobucar 305 g/l + Phenthoate 450 g/l
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Hỗn hợp trừ sâu
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 755EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 755EC: Sâu cuốn lá/lúa. Sâu đục thân/lúa. Rầy nâu/lúa. Mọt đục cành/cà phê. Rệp sáp/cà phê. Bọ xít muỗi/điều. Sâu xanh/lạc
Tác động của thuốc : đang cập nhật
Nhóm độc : Nhóm 2
Mức độ độc : đang cập nhật
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : đang cập nhật
Đặc điểm chung : đang cập nhật
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :