Thứ Ba, 23/7/2024

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh tỉnh

Tiêu đề Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra SVGH kỳ 29 2024 7 29 12/07/2024 18/07/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 28 2024 7 28 05/07/2024 11/07/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 27 2024 7 27 28/06/2024 04/07/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 26 2024 6 26 21/06/2024 27/06/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 25 2024 6 25 14/06/2024 20/06/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 24 2024 6 24 07/06/2024 13/06/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 23 2024 6 23 31/05/2024 06/06/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 22 2024 5 22 24/05/2024 30/05/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 21 2024 5 21 17/05/2024 23/05/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 20 2024 5 20 10/05/2024 16/05/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 19 2024 5 19 03/05/2024 09/05/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 18 2024 4 18 26/04/2024 02/05/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 17 2024 4 17 19/04/2024 25/04/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 16 2024 4 16 12/04/2024 18/04/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 15 2024 4 15 05/04/2024 11/04/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 14 2024 4 14 29/03/2024 04/04/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 13 2024 3 13 22/03/2024 28/03/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 12 2024 3 12 15/03/2024 21/03/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 11 2024 3 11 08/03/2024 14/03/2024
Kết quả điều tra SVGH kỳ 10 2024 3 10 01/03/2024 07/03/2024