Thứ Năm, 21/2/2019

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh tỉnh

Tiêu đề Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 2019 2 8 15/02/2019 21/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 2019 2 7 08/02/2019 14/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 2019 2 6 01/02/2019 07/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 2019 1 5 25/01/2019 31/01/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 2019 1 4 18/01/2019 24/01/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 2019 1 3 11/01/2019 17/01/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 2019 1 2 04/01/2019 10/01/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 01 2019 1 1 28/12/2018 03/01/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 52 2018 12 52 20/12/2018 26/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 2018 12 51 13/12/2018 19/12/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 50 2018 12 50 06/12/2018 12/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 2018 12 49 29/11/2018 05/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 2018 11 48 21/11/2018 28/11/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 47 2018 11 47 15/11/2018 21/11/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 46 2018 11 46 08/11/2018 14/11/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 45 2018 11 45 01/11/2018 07/11/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 44 2018 10 44 25/10/2018 01/11/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 2018 10 43 18/10/2018 24/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 42 2018 10 42 11/10/2018 17/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 41 2018 10 41 04/10/2018 10/10/2018