Thứ Bảy, 4/2/2023

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh tỉnh

Tiêu đề Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra SVGH kỳ 05 2023 1 5 27/01/2023 02/02/2023
Kết quả điều tra SVGH kỳ 04 2023 1 4 19/01/2023 25/01/2023
Kết quả điều tra SVGH kỳ 03 2023 1 3 13/01/2023 19/01/2023
Kết quả điều tra SVGH kỳ 02 2023 1 2 06/01/2023 12/01/2023
Kết quả điều tra SVGH kỳ 01 2023 1 1 30/12/2022 05/01/2023
Kết quả điều tra SVGH kỳ 52 2022 12 52 23/12/2022 29/12/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 51 2022 12 51 16/12/2022 22/12/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 50 2022 12 50 09/12/2022 15/12/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 49 2022 12 49 02/12/2022 08/12/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 48 2022 11 48 25/11/2022 01/12/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 47 2022 11 47 18/11/2022 24/11/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 46 2022 11 46 11/11/2022 17/11/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 45 2022 11 45 04/11/2022 10/11/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 44 2022 11 44 28/10/2022 03/11/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 43 2022 10 43 21/10/2022 27/10/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 42 2022 10 42 14/10/2022 20/10/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 41 2022 10 41 07/10/2022 13/10/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 40 2022 10 40 30/09/2022 06/10/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 39 2022 9 39 23/09/2022 29/09/2022
Kết quả điều tra SVGH kỳ 38 2022 9 38 16/09/2022 22/09/2022