Thứ Tư, 17/1/2018

Bảo vệ thực vật

Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 12 năm 2017. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01 năm 2018

Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương.

Thanh tra chuyên ngành

Kết quả thanh tra sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

Theo quy định tại Điều 72, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13, ngày 25/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), các tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nghĩa vụ phải tuân thủ: Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng"

Khoa học kỹ thuật

Nhận biết bệnh Vius Lùn sọc đen phương Nam, Vàng lụi hại lúa, ngô và biện pháp phòng trừ

Thực hiện văn bản số 1503/SNN-BVTV ngày 27/11/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc chỉ đạo phòng trừ bệnh Vàng lụi và bệnh Lùn sọc đen phương Nam hại lúa, ngô. Chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn nhận biết triệu chứng hại và biện pháp phòng trừ hai loại bệnh Virus trên như sau:

Tin trong ngành

Kết quả triển khai mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chè gắn với thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tại Mỹ Thuận, Tân Sơn

Năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn xây dựng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên chè gắn với thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt, bước đầu đã dần thay đổi tập quán sản xuất của nông dân nơi đây

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 0 0 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba 0 0 0
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập