Thứ Ba, 17/1/2017
 • Kết quả mô hình IPM trên cây rau vụ đông năm 2016

  Mô hình áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) làm cho cây rau sinh trưởng phát triển khỏe ngay từ giai đoạn cây con, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh hại, do đó cây bắp cải sinh trưởng phát triển tốt hơn hẳn so với đại trà, tỷ lệ bắp cuốn đạt 72,3% cao hơn tập quán 2,2%; trọng lượng trung bình của bắp đạt 1,48 kg/bắp cao hơn tập quán 0,11 kg/bắp. Năng suất của mô hình IPM đạt 1.237 kg/sào (tương đương 34,4 tấn/ha), cao hơn tập quán 90 kg/sào (2,5 tấn/ha)

 • Kết quả triển khai kế hoạch ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng năm 2016 tỉnh Phú Thọ

  Kết quả năm 2016, toàn tỉnh đạt 33,2 % số xã có đội ngũ nông dân nòng cốt có hiểu biết, kỹ năng và ứng dụng hiệu quả về IPM, đạt gần 37% KH giai đoạn. Đối với cây lúa: Trên toàn tỉnh có 36 % diện tích ứng dụng IPM đầy đủ (SRI, sạ hàng); 23,9 % số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu bệnh giảm 10 %

 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "Bốn đúng" trên cây rau vụ đông

  Để nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc BVTV, đồng thời đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm rau, bà con nông dân cần lưu ý triệt để tuân thủ nguyên tắc “Bốn đúng” trong sử dụng thuốc

 • Đánh giá kết quả triển khai mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chè năm 2016

  Thực hiện Kế hoạch số 4848/KH-UBND, ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đã triển khai mô hình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chè tại xã Đồng Xuân - huyện Thanh Ba với tổng diện tích triển khai mô hình là 2 ha làm nơi tham quan, học tập kinh nghiệm để triển khai mở rộng trong thời gian tới.

 • Biện pháp IPM đối với bệnh thối gốc - lở cổ rễ trên rau vụ đông

  Hiện nay, toàn tỉnh đã triển khai gieo trồng được trên 3.600 ha rau xanh các loại, chủ yếu là rau họ thập tự, rau họ bầu bí, đậu đỗ, cà chua,…Cây rau đang sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, trên đồng ruộng đã xuất hiện bệnh một số đối tượng sâu bệnh gây hại, trong đó có bệnh thối gốc - lở cổ rễ gây hại cây con mới trồng

 • Kết quả triển khai mô hình IPM trên cây lúa, vụ mùa năm 2016

  Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa tại huyện Lâm Thao bước đầu đã cho kết quả tốt, từ kết quả mô hình cho thấy, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là hướng đi đúng đắn nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng, tăng năng suất lúa, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh

 • Xã Dậu Dương huyện Tam Nông triển khai thực hiện tốt tốt mô hình dịch vụ BVTV

  Vụ mùa 2016, dịch vụ BVTV ở Dậu Dương, huyện Tam Nông đã đem lại một số kết quả quan trọng, sâu bệnh luôn được khống chế ở dưới ngưỡng gây hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất; hầu hết nông dân sau phun thuốc đều có ý thức thu gom bao bì thuốc đưa vào bể chứa; trên đồng ruộng hầu như không còn tình trạng bao bì thuốc vứt bừa bãi như những vụ trước

 • Báo cáo tình hình dịch hại vụ mùa và công tác BVTV năm 2016

  Thực hiện Văn bản số 107/BVTVPB-CV ngày 30/9/2016 của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc về việc tổng hợp tình hình dịch hại vụ mùa và công tác BVTV năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ tổng hợp và báo cáo như sau

 • Thông báo sâu bệnh kỳ 14/9/2016, dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ

  Đề nghị các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng", vệ sinh đồng ruộng để kịp thời làm đất trồng cây vụ đông. Mặt khác, cần quan tâm phòng trừ sâu bệnh trên những diện tích lúa trỗ muộn để đảm bảo an toàn sâu bệnh trọn vẹn cho cả vụ

 • Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) phòng trừ nhện hại bưởi

  Nhóm nhện gây hại bưởi thường có kích thước rất nhỏ, bao gồm nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng. Nhện có vòng đời rất ngắn, khả năng sinh sản cao, tạo nhiều thế hệ trong một năm, vì thế dễ bộc phát thành dịch trong một thời gian ngắn

Bảo vệ thực vật

Thông báo sâu bệnh tháng 12 năm 2016, Dự báo sâu bệnh tháng 01 năm 2017

Trong tháng 12 một số địa phương bà con nông dân đã gieo mạ trước khung lịch thời vụ trà xuân trung, do đó các Trạm BVTV cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh như: Chuột, cào cào, châu chấu, sâu cuốn lá, rầy các loại, ... diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp khi đã thu hoạch xong cây vụ đông

Thanh tra chuyên ngành

Kết quả thanh tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật năm 2016

Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành thanh tra một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối tượng thanh tra là các Doanh nghiệp, đội sản xuất chè, các hợp tác xã sản xuất rau an toàn (Cơ sở sản xuất), UBND cấp xã, các tổ chức khác có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ...

Khoa học kỹ thuật

Kết quả mô hình IPM trên cây rau vụ đông năm 2016

Mô hình áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) làm cho cây rau sinh trưởng phát triển khỏe ngay từ giai đoạn cây con, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh hại, do đó cây bắp cải sinh trưởng phát triển tốt hơn hẳn so với đại trà, tỷ lệ bắp cuốn đạt 72,3% cao hơn tập quán 2,2%; trọng lượng trung bình của bắp đạt 1,48 kg/bắp cao hơn tập quán 0,11 kg/bắp. Năng suất của mô hình IPM đạt 1.237 kg/sào (tương đương 34,4 tấn/ha), cao hơn tập quán 90 kg/sào (2,5 tấn/ha)

Tin trong ngành

Kết quả triển khai kế hoạch ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng năm 2016 tỉnh Phú Thọ

Kết quả năm 2016, toàn tỉnh đạt 33,2 % số xã có đội ngũ nông dân nòng cốt có hiểu biết, kỹ năng và ứng dụng hiệu quả về IPM, đạt gần 37% KH giai đoạn. Đối với cây lúa: Trên toàn tỉnh có 36 % diện tích ứng dụng IPM đầy đủ (SRI, sạ hàng); 23,9 % số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu bệnh giảm 10 %

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập