Thứ Hai, 26/2/2018

Bảo vệ thực vật

Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 01/2018 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 02/2018

Chỉ sử dụng các thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương./.

Thanh tra chuyên ngành

Thông báo: Về việc giả danh cán bộ cơ quan chuyên ngành bán sách, tài liệu

Hiện nay, theo phản ánh của các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý thị trường và một số cơ quan chức năng khác để bán sách, tài liệu tập huấn qua đường bưu điện

Khoa học kỹ thuật

Nhận biết bệnh Vius Lùn sọc đen phương Nam, Vàng lụi hại lúa, ngô và biện pháp phòng trừ

Thực hiện văn bản số 1503/SNN-BVTV ngày 27/11/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc chỉ đạo phòng trừ bệnh Vàng lụi và bệnh Lùn sọc đen phương Nam hại lúa, ngô. Chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn nhận biết triệu chứng hại và biện pháp phòng trừ hai loại bệnh Virus trên như sau:

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 277,572 61,787
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa 41,598
Lâm Thao
Phù Ninh 29,47
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn 8,308
Thanh Thủy 150,439 61,787
Việt Trì
Yên Lập 47,758