Chủ Nhật, 26/2/2017

Thanh tra chuyên ngành

Kết quả thanh tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật năm 2016

Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành thanh tra một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối tượng thanh tra là các Doanh nghiệp, đội sản xuất chè, các hợp tác xã sản xuất rau an toàn (Cơ sở sản xuất), UBND cấp xã, các tổ chức khác có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ...

Khoa học kỹ thuật

Chủ động phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân 2017

Có thể nói, chuột là đối tượng dịch hại rất nguy hiểm, do chuột ăn nhiều và ăn tạp, không chỉ ăn mà chuột còn cắn phá hại cây trồng, đào hang làm hỏng bờ ruộng, các công trình xây dựng, đồ gia dụng,... đồng thời chúng còn là môi giới truyền truyền bệnh dịch hạch nguy hiểm cho người, bệnh lép-tô cho gia súc

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập