Thứ Tư, 22/8/2018

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo tình hình dịch hại trên lúa kỳ 7 ngày 02/08/2018 08/08/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 32 02/08/2018 08/08/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 31 26/07/2018 01/08/2018
Cẩm Khê
thong bao tinh hinh dich hai 7 ngay 30/07/2018 05/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 30 23/07/2018 29/07/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 25/06/2018 01/07/2018
Đoan Hùng
thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 32 06/08/2018 12/08/2018
Hạ Hòa
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 32 06/08/2018 12/08/2018
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 20/08/2018 26/08/2018
TBSB kỳ 21.8 dự báo 7 ngày tới và biện pháp phòng trừ 19/08/2018 25/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ ngày 14/8/2018. Dự báo 7 ngày tới và biện pháp phòng trừ 14/08/2018 21/08/2018
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày từ 19-25/8/2018 19/08/2018 25/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Phú Thọ
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 32 06/08/2018 12/08/2018
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (Từ 15-21.8.2018 ), dự báo 7 ngày tới và BPPT 15/08/2018 21/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 32 06/08/2018 12/08/2018
Thanh Ba
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 32 06/08/2018 12/08/2018
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 31 31/07/2018 04/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 30 24/07/2018 30/07/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 28 09/07/2018 15/07/2018
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (13-19/8) 13/08/2018 19/08/2018
Việt Trì
Thông báo sâu bệnh trạm việt Trì tuàn 34 20/08/2018 26/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (từ 8/8 đến 15/8) dự báo 7 ngày tới và biện pháp phòng trừ 08/08/2018 15/08/2018
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 13/08/2018 19/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 31 30/07/2018 05/08/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 29 16/07/2018 22/07/2018