Thứ Sáu, 22/9/2023

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo sâu bệnh kỳ 38 18/09/2023 24/09/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 36 01/09/2023 07/09/2023
Thông báo 7 ngày trên lúa 30/08/2023 05/09/2023
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 38 18/09/2023 24/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 36 04/09/2023 10/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 35 28/08/2023 03/09/2023
Đoan Hùng
Thông báo tình hình SVGH kỳ 38 18/09/2023 25/09/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 36 04/09/2023 10/09/2023
Hạ Hòa
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo sâu, bệnh 7 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ 08/09/2023 13/09/2023
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 36 04/09/2023 10/09/2023
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 38 18/09/2023 24/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ ngay 6/9/2023 - Dự báo SB cuối vụ và BPPT 06/09/2023 10/10/2023
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo sâu bẹnh kỳ 34 21/08/2023 27/08/2023
Thông báo sâu bẹnh kỳ 31 31/07/2023 06/08/2023
Phú Thọ
Thông báo tình hình SVGH kỳ 38 18/09/2023 24/09/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 36 04/09/2023 10/09/2023
Tam Nông
Thông Báo sâu bệnh kỳ 38 18/09/2023 24/09/2023
Thông Báo sâu bệnh kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (từ 08 - 14/9/2023), dự báo đến cuối vụ và BPPT 08/09/2023 14/09/2023
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 38 18/09/2023 24/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 36 04/09/2023 10/09/2023
Thanh Ba
Thông báo sâu bệnh kỳ 38 18/09/2023 24/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 36 04/09/2023 10/09/2023
Thanh Sơn
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY 29/05/2023 04/06/2023
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY 22/05/2023 28/05/2023
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY 15/05/2023 21/05/2023
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 02/9 đến 12/9/2023 và dự báo đến cuối vụ và biện pháp phòng trừ) 02/09/2023 12/09/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 35 28/08/2023 03/09/2023
Việt Trì
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 38 19/09/2023 25/09/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 37 11/09/2023 17/09/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 36 04/09/2023 10/09/2023
Yên Lập
Thông báo tình hình SVGH kỳ 38 18/09/2023 24/09/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 37 11/09/2023 17/09/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 36 04/09/2023 10/09/2023