Thứ Ba, 24/4/2018

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 15 05/04/2018 11/04/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 14 29/03/2018 04/04/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 13 22/03/2018 28/03/2018
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 05/02/2018 11/02/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 05 29/01/2018 04/02/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 22/01/2018 28/01/2018
Đoan Hùng
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa kỳ 23/4 18/04/2018 23/04/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Hạ Hòa
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 15 09/04/2018 15/04/2018
Lâm Thao
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ ngày 17/4 - Dự báo 7 ngày tới và biện pháp phòng trừ 17/04/2018 24/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Báo cáo sâu bệnh tuần 15 09/04/2018 15/04/2018
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 15 09/04/2018 15/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 14 02/04/2018 08/04/2018
Phú Thọ
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 15 09/04/2018 15/04/2018
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (từ ngày 11-17/4/2018, dự báo 7 ngày tới) 11/04/2018 17/04/2018
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 15 09/04/2018 15/04/2018
Thanh Ba
Thông báo kỳ 17 23/04/2018 29/04/2018
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kì 16 16/04/2018 22/04/2018
Thông báo sâu bệnh kì 15 09/04/2018 15/04/2018
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 14 02/04/2018 08/04/2018
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 17/04/2018 29/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (16-22/4/2018) 16/04/2018 22/04/2018
Việt Trì
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì kỳ 16 15/04/2018 21/04/2018
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì kỳ 15 09/04/2018 15/04/2018
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì kỳ 14 02/04/2018 08/04/2018
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 23/04/2018 29/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 16/04/2018 22/04/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 15 09/04/2018 15/04/2018