Thứ Tư, 19/12/2018

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 49 29/11/2018 05/12/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 48 22/11/2018 28/11/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 47 15/11/2018 21/11/2018
Cẩm Khê
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 51 17/12/2018 23/12/2018
kết quả điều tra sâu bệnh kì 50 10/12/2018 16/12/2018
kết quả điều tra sâu bệnh kì49 03/12/2018 09/12/2018
Đoan Hùng
Thông bào tình hình sâu bệnh kỳ 51 17/12/2018 23/12/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 49 03/12/2018 09/12/2018
Hạ Hòa
Lịch công tác trạm Hạ Hoà tuần 51 17/12/2018 23/12/2018
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 03/12/2018 09/12/2018
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 51 17/12/2018 23/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Báo cáo sâu bệnh tuần 49 03/12/2018 09/12/2018
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 51 17/12/2018 23/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo sâu bệnh tháng 11 - Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 12 10/12/2018 16/12/2018
Phú Thọ
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 17/12/2018 23/12/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 49 03/12/2018 09/12/2018
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 51 17/12/2018 23/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 49 03/12/2018 09/12/2018
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 51 17/12/2018 23/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 49 03/12/2018 09/12/2018
Thanh Ba
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 51 17/12/2018 23/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 49 03/12/2018 09/12/2018
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 49 03/12/2018 09/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 47 19/11/2018 25/11/2018
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 51 17/12/2018 23/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 50 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 49 03/12/2018 09/12/2018
Việt Trì
Thông báo sâu bệnh tuần 50 - trạm Việt Trì 10/12/2018 16/12/2018
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 47 19/11/2018 25/11/2018
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Thông báo tình hình dịch hại tháng 9, dự báo tình hình dịch hại tháng 10/2018 01/10/2018 31/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 24/09/2018 30/09/2018