Chủ Nhật, 25/8/2019

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo tình hình SVGH kỳ 32 02/08/2019 08/08/2019
Thông báo tình hình SVGH 7 ngày trên lúa 01/08/2019 07/08/2019
Thông báo tình hình SVGH kỳ 31 26/07/2019 01/08/2019
Cẩm Khê
kết quả điều tra sâu bệnh kì 34 19/08/2019 25/08/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kì 33 12/08/2019 18/08/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kì 31 29/07/2019 04/08/2019
Đoan Hùng
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 33 12/08/2019 18/08/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 32 05/08/2019 11/08/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 31 29/07/2019 04/08/2019
Hạ Hòa
Thông báo sâu bệnh kỳ 32 05/08/2019 11/08/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 31 29/07/2019 04/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày trên lúa (17-23/7) 24/07/2019 28/07/2019
Lâm Thao
thông báo tình hình sâu bệnh 7 ngày kỳ (20-8) và dự báo 7 ngày tới 20/08/2019 27/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 Trạm lâm Thao 19/08/2019 25/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 Trạm Lâm Thao 12/08/2019 18/08/2019
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 19/08/2019 25/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 12/08/2019 18/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 32 05/08/2019 11/08/2019
Phú Thọ
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 34 19/08/2019 25/08/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 33 12/08/2019 18/08/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 32 05/08/2019 11/08/2019
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 19/08/2019 25/08/2019
Thông báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa 7 ngày (từ 14-20.8.2019), dự báo 7 ngày tới và BPPT 14/08/2019 20/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 12/08/2019 18/08/2019
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 34 19/08/2019 25/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 12/08/2019 18/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 32 05/08/2019 11/08/2019
Thanh Ba
Thông báo sâu bệnh kì 34 19/08/2019 25/08/2019
Thông báo sâu bệnh kì 33 12/08/2019 18/08/2019
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 32 05/08/2019 11/08/2019
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 32 05/08/2019 11/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 31 29/07/2019 04/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 029 15/07/2019 21/07/2019
Thanh Thủy
tb sâu bệnh kỳ 34 19/08/2019 25/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 12/08/2019 18/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 32 05/08/2019 11/08/2019
Việt Trì
thông báo sâu bệnh kỳ 34 - trạm Viêt Trì 19/08/2019 25/08/2019
thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 33 12/08/2019 18/08/2019
thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 32 05/08/2019 11/08/2019
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ số 34 19/08/2019 25/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 33 12/08/2019 18/08/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ số 32 05/08/2019 11/08/2019