Thứ Ba, 16/10/2018

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 40 27/09/2018 03/10/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 39 20/09/2018 26/09/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 38 13/09/2018 19/09/2018
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 39 24/09/2018 30/09/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 38 17/09/2018 23/09/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 37 10/09/2018 16/09/2018
Đoan Hùng
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 42 15/10/2018 21/10/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Hạ Hòa
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 24/09/2018 30/09/2018
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 41 Trạm Lâm Thao 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 38 17/09/2018 23/09/2018
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Thông báo THSB thnags 9. Dự báo THSB tháng 10 01/10/2018 31/10/2018
Phú Thọ
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 9, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 10.2018 01/10/2018 31/10/2018
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 9, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 10 và biện pháp phòng trừ 01/10/2018 31/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Thanh Ba
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 40 01/10/2018 07/10/2018
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kì 39 24/09/2018 30/09/2018
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 39 24/09/2018 30/09/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 38 17/09/2018 23/09/2018
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 42 15/10/2018 21/10/2018
Thông báo kỳ 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Việt Trì
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 41 08/10/2018 14/10/2018
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 40 01/10/2018 07/10/2018
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 39 24/09/2018 30/09/2018
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ 40 01/10/2018 07/10/2018
Thông báo tình hình dịch hại tháng 9, dự báo tình hình dịch hại tháng 10/2018 01/10/2018 31/10/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 24/09/2018 30/09/2018