Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 05.Huyện Đoan Hùng. Tuần 5 - Tháng 2/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 2083 Bệnh sinh lý 0,977 8,3 0            
    Ốc bươu vàng 0            
    Rầy các loại 0            
Mạ 32 Bệnh sinh lý 0            
    Chuột 0            
Ngô 26 Bệnh khô vằn 0            
    Bệnh đốm lá nhỏ 0            
    Chuột 0            
Bưởi 2574,5 Bệnh chảy gôm 0            
    Rệp muội 0            
    Rệp sáp 0,16 1,7 0            
    Sâu vẽ bùa 0