Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 04.Huyện Lâm Thao. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 2369 Ốc bươu vàng 0,22 1,2 0            
Rau cải 15 Bọ nhảy 3,5 15 0,667 0,667 0            
    Sâu xanh 0,77 6 1,5 1,5 0