Thứ Năm, 13/12/2018
Bộ máy quản lý

 Họ và tên  


Triệu Văn Khu


 Chức vụ    
Trưởng phòng

 Điện thoại
0210.3845894 (CQ);

 Di động    
 Email       
phonghanhchinhtochuc@gmail.comkhubvtvphutho@gmail.com

   

 Họ và tên
Ngô Hằng Nga

 Chức vụ
Phó phòng - kiêm kế toán trưởng

 Điện thoại
CQ: 0210.3845894; NR: 0210.39817582

 Di động
 Email
phonghanhchinhtochuc@gmail.com

     
 
         
 Họ và tên
Trần Thị Tuyết Mai

 Chức vụ
Văn thư

 Điện thoại
CQ: 0210.3845894;

 Di động
 Emai
phonghanhchinhtochuc@gmai.com

     

 Họ và tên   Đỗ Ngọc Anh
 Chức vụ     Lái xe 
 Điện thoại  0210.3845894 (CQ); 0210.3853262 (NR)
 Di động     
 Email         phonghanhchinhtochuc@gmail.com
     
Thanh tra


 Họ và tên
Vũ Quang Tùng

 Chức vụ
Công chức thanh tra

 Điện thoại
0210.3845894 (CQ)

 Di động
 Email
phongthanhtra@gmail.com


Họ và tên


Chức Vụ


Điện Thoại
Di động
Email
phongthanhtra@gmai.com

     
   Họ và tên
Hà Thị Thúy Nga

 Chức vụ
Viên chức

 Điện Thoại  
 Email
phongthanhtra@gmai.com

     
 Phòng kỹ thuật - IPM

 Họ và tên  
Lê Hồng Thiết

 Chức vụ    
Trưởng Phòng

 Điện thoại 
0210.33842152 (CQ);

 Di động     
 Email        
phongkythuatipm@gmail.com


 Họ và tên   Nguyễn Ngọc Dung
Chức vụ     Phó trưởng phòng
 Điện thoại  0210.33842152 (CQ);
 Di động     
 Email         phongkythuatipm@gmail.com
 Họ và tên   Nguyễn Quang Hưng
 Chức vụ     Phó Trưởng phòng
 Điện thoại  0210.33842152 (CQ);
 Di động     
 Email         phongkythuatipm@gmail.com
 Họ và tên   Trần Thái Ninh
 Chức vụ     Dự báo viên BVTV
 Điện thoại  0210.33842152 (CQ)
 Di động     
 Email         phongkythuatipm@gmail.com
 Họ và tên
Bùi Thị Việt Oanh

 Chúc vụ
Dự báo viên BVTV

 Điện Thoại
0210.33842152 (CQ)

 Di động  
 Email
phongkythuatipm@gmail.com

     
   Họ và Tên  
Trần thị Quỳnh Nga

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại  
0210.33842152 (CQ)

 Di động  
 Email  
phongkythuatipm@gmail.com

     
 
 Họ và tên
 
Đỗ Thị Nguyên Ngọc

 Chức vụ
 
Dự báo viên BVTV

 Di động
 
 Điện thoại
 
02103842152

 Email 
phongkythuatopm@gmail.com

   

Họ và tên
Trần Mai Phương

Chức vụ
Dự báo viên BVTV

Điện Thoại
02103842152 (CQ)

Di động
Email
phongkythuatipm@gmail.com