Thứ Ba, 21/5/2024
Bộ máy quản lý

 

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN 

TRIỆU VĂN KHU 

 

 Chức vụ    

Trưởng phòng

 

 Điện thoại

0210.3845894 (CQ);

 

 Di động    

0979868455

 

 Email       

phonghanhchinhtochuc@gmail.com

 

khubvtvphutho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN QUANG HƯNG

 

 Chức vụ

Phó trưởng phòng

 

 Điện thoại

0210.3845894 (CQ)

 

 Di động

0983503917; 0912657712

 

 Email       

phonghanhchinhtochuc@gmail.com

phongthanhtra@gmai.com

hungbvtvphutho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

NGÔ HẰNG NGA

 

 Chức vụ

Phụ trách kế toán

 

 Điện thoại

CQ: 0210.3845894; NR: 0210.39817582

 

 Di động

0914581582

 

 Email

phonghanhchinhtochuc@gmail.com

ngohangngapt@gmail.com

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

BÙI THỊ THU HIỀN

 

Chức Vụ

Chuyên viên

 

Điện Thoại

0210.3845894 (CQ)

 

Di động

 0973380178

 

Email

phonghanhchinhtochuc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

HÀ THỊ LỢI

 

Chức Vụ

Chuyên viên

 

Điện Thoại

0210.3845894 (CQ)

 

Di động

 0977766103

 

Email

phongthanhtra@gmai.com

 

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

 

 Chức vụ

Văn thư

 

 Điện thoại

CQ: 0210.3845894;

 

 Di động

0974131471

 

 Emai

phonghanhchinhtochuc@gmai.com

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

HÀ THỊ THÚY NGA

 

 Chức vụ

Viên chức

 

 Điện Thoại

 0946241789

 

 Email

phongthanhtra@gmai.com

 

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

ĐỖ NGỌC ANH

 

 Chức vụ    

Lái xe 

 

 Điện thoại 

0210.3845894 (CQ); 0210.3853262 (NR)

 

 Di động     

0915458907; 0986791226

 

 Email        

phonghanhchinhtochuc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

ĐẶNG NGUYỄN TRUNG VƯƠNG 

 

 Chức vụ

 Trưởng phòng

 

 Điện thoại

 02103666658 (CQ)

 

 Di động

 0988767306

 

 Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

 CAO VĂN TÀI

 

 Chức vụ

 Phó trưởng phòng

 

 Điện thoại

 02103666658 (CQ)

 

 Di động

 0982541996

 

 Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

LÊ HỒNG THIẾT

 

 Chức vụ    

Trưởng Phòng

 

 Điện thoại 

0210.33842152 (CQ);

 

 Di động     

0985343942; 0989499879

 

 Email        

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

VŨ QUANG TÙNG 

 

 Chức vụ

Chuyên Viên 

 

 Điện Thoại

  02103666658 (CQ)

 

Di động

  0914354608; 0978509429

 

 Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

LƯƠNG SỸ QUYẾT

 

 Chức vụ

Chuyên Viên 

 

 Điện Thoại

  02103666658 (CQ)

 

Di động

 

 

 Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THANH TUẤN

 

 Chức vụ

Chuyên Viên 

 

 Điện Thoại

  02103666658 (CQ)

 

Di động

 

 

 Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

TRẦN THÁI NINH

 

 Chức vụ

Bảo vệ viên BVTV

 

 Điện thoại

0210.33842152 (CQ)

 

 Di động

0974825186; 0919689498

 

 Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

BÙI THỊ VIỆT OANH

 Chức vụ

Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại

0210.33842152 (CQ)

 Di động

 0942098322

 Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN

 TRẦN THỊ QUỲNH NGA

 Chức vụ

 
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại

 
0210.33842152 (CQ)

 Di động

 0977112478; 0911016714

 Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

TRẦN MAI PHƯƠNG

Chức vụ

Bảo vệ viên BVTV

Điện Thoại

02103842152 (CQ)

Di động

0973302078

Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

ĐẶNG TIẾN LONG

 

Chức vụ

Bảo vệ viên BVTV

 

Điện Thoại

02103842152 (CQ)

 

Di động

0328926659; 0963786282

 

Email

kythuatnghiepvu23@gmail.com