Chủ Nhật, 26/5/2019
Bộ máy quản lý
 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

 Họ và tên  

TRIỆU VĂN KHU 

 Chức vụ     Trưởng phòng
 Điện thoại 0210.3845894 (CQ);
 Di động    
 Email        phonghanhchinhtochuc@gmail.com

khubvtvphutho@gmail.com
   

 Họ và tên
NGÔ HẰNG NGA

 Chức vụ
Phụ trách kế toán

 Điện thoại
CQ: 0210.3845894; NR: 0210.39817582

 Di động
 Email
phonghanhchinhtochuc@gmail.com

     
 
         
 Họ và tên
TRẦN THỊ TUYẾT MAI

 Chức vụ
Văn thư

 Điện thoại
CQ: 0210.3845894;

 Di động
 Emai
phonghanhchinhtochuc@gmai.com

     

 Họ và tên   ĐỖ NGỌC ANH
 Chức vụ     Lái xe 
 Điện thoại  0210.3845894 (CQ); 0210.3853262 (NR)
 Di động     
 Email         phonghanhchinhtochuc@gmail.com
     
PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ
 Họ và tên NGUYỄN QUANG HƯNG

 Chức vụ
Phó trưởng phòng phụ trách phòng

 Điện thoại
0210.3845894 (CQ)

 Di động
 Email
phongthanhtra@gmail.com

Họ và tên VŨ QUANG TÙNG


Chức Vụ
Công chức thanh tra

Điện Thoại 0210.3845894 (CQ)
Di động
Email
phongthanhtra@gmai.com

     
   Họ và tên
HÀ THỊ THÚY NGA


 Chức vụ
Viên chức

 Điện Thoại  
 Email
phongthanhtra@gmai.com

   
 PHÒNG TRỒNG TRỌT  
  Họ và tênĐẶNG NGUYỄN TRUNG VƯƠNG 
  Chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng
  Điện thoại 
  Email 
   
  Họ và TênHÀ THỊ LỢI 
  Chức vụChuyên Viên 
  Điện Thoại 
  Email 
   
  Họ và tên NGUYỄN KHẮC HỌC
  Chức vụChuyên viên 
  Điện thoại 
  Email 
     
 PHÒNG BẢO VỆ THỰC VẬT

 Họ và tên   LÊ HỒNG THIẾT

 Chức vụ    
Trưởng Phòng

 Điện thoại 
0210.33842152 (CQ);

 Di động     
 Email        
phongkythuatipm@gmail.com

 Họ và tên   TRẦN THÁI NINH
 Chức vụ     Dự báo viên BVTV
 Điện thoại  0210.33842152 (CQ)
 Di động     
 Email         phongkythuatipm@gmail.com
 Họ và tên
BÙI THỊ VIỆT OANH

 Chúc vụ
Dự báo viên BVTV

 Điện Thoại
0210.33842152 (CQ)

 Di động  
 Email
phongkythuatipm@gmail.com

     
   Họ và Tên  
TRẦN THỊ QUỲNH NGA

 Chức vụ  
Dự báo viên BVTV

 Điện thoại  
0210.33842152 (CQ)

 Di động  
 Email  
phongkythuatipm@gmail.com

     
 
 Họ và tên
 
ĐỖ THỊ NGUYÊN NGỌC

 Chức vụ
 
Dự báo viên BVTV

 Di động
 
 Điện thoại
 
02103842152

 Email 
phongkythuatopm@gmail.com

   
Họ và tên
TRẦN MAI PHƯƠNG

Chức vụ
Dự báo viên BVTV

Điện Thoại
02103842152 (CQ)

Di động
Email phongkythuatipm@gmail.com