Thứ Hai, 27/5/2024

Lịch công tác Trạm Cẩm Khê tuần 52

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Cẩm Khê
Từ ngày: 26/12/2022. Đến ngày: 01/01/2023

Thứ

Ngày, tháng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

(Nội dung, địa điểm làm việc)

Cù Thị Liên

(Nội dung, địa điểm làm việc)

2

26/12

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

3

27/12

Họp giao ban tại chi cục

Điều tra sâu bệnh, làm BC kỳ

4

28/12

Dự tổng kết khuyến nông

Làm việc tại trạm 

5

29/12

Làm việc tại trạm 

Đi cơ sở

6

30/12

Đi cơ sở

Đi cơ sở

7

31/12

Nghỉ

Nghỉ

CN

01/01

Nghỉ

Nghỉ