Chủ Nhật, 26/3/2023

Lịch công tác trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Tam Nông - tuần 03

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Tam Nông
Từ ngày: 16/01/2023. Đến ngày: 22/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM TAM NÔNG

Tuần thứ 03 từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023

Thứ

Ngày tháng

Phạm Hùng

Lương Thị Hiệp

Trần Đức Nam

Khổng Thị Kim Nguyên

Nội dung làm việc, địa điểm

Nội dung làm việc, địa điểm

Nội dung làm việc, địa  điểm

Nội dung làm việc, địa điểm

2

16/01

Điều tra sâu bệnh xã


Điều tra sâu bệnh xã


Điều tra sâu bệnh xã


Điều tra sâu bệnh xã


3

17/01

Làm việc tại cơ quan

Tổng hợp số liệu thông báo sâu bệnh kỳ 03

Tổng hợp số liệu thông báo sâu bệnh kỳ 03

Tổng hợp số liệu thông báo sâu bệnh kỳ 03

4

18/01

Làm việc tại cơ quan

Kiểm Tra tình hình sản xuất

Làm việc tại cơ quan

Kiểm Tra tình hình sản xuất

5

19/01

Làm việc tại cơ quan

Kiểm Tra tình hình sản xuất

Kiểm Tra tình hình sản xuất

Kiểm Tra tình hình sản xuất

6

20/01

Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023

Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023

Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023

Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023

7

21/01

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

CN

22/01

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ