Chủ Nhật, 26/3/2023

Lịch công tác Trạm Đoan Hùng - Tuần 03

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Đoan Hùng
Từ ngày: 16/01/2023. Đến ngày: 22/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM ĐOAN HÙNG TUẦN 03

Từ ngày  16/01 đến  22/01/2022

 

 

Thứ

 

Ngày

tháng

Đỗ Chí Thành

Lê Thị Châm

(Nội dung, địa điểm làm việc)

(Nội dung, địa điểm làm việc)

2

16/1

Điều tra sâu bệnh

Điều tra sâu bệnh

3

17/1

Làm việc tại cơ quan

Điều tra sâu bệnh.

Tổng hợp số liệu, ra thông báo kỳ

4

18/1

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

5

 

19/1

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

6

20/1

Trực cơ quan

Nghỉ tết

7

21/1

Trực cơ quan

Nghỉ tết

CN

22/1

Trực cơ quan

Nghỉ tết

 


Lịch công tác khác

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Lịch công tác trạm Đoan Hùng tuần 53 26/12/2016 01/01/2017
Lịch công tác tuần 40 trạm BVTV Đoan Hùng 26/09/2016 02/10/2016
Lịch công tác tuần 39 trạm Đoan Hùng 19/09/2016 25/09/2016
Lịch công tác tuần 31 trạm Đoan Hùng 25/07/2016 31/07/2016
Lịch công tác tuần 32 04/08/2014 10/08/2014
Lịch công tác tuần 28 07/07/2014 13/07/2014
Lịch công tác Trạm Đoan Hùng tuần 13 30/03/2009 05/04/2009