Chủ Nhật, 26/3/2023

Lịch công tác trạm Thanh Ba tuần 04

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thanh Ba
Từ ngày: 23/01/2023. Đến ngày: 29/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM THANH BA TUẦN  04

Tuần thứ 04 từ ngày 23/01/2023 đến 29/01/2023

 

 

Thứ

 

Ngày

tháng

Nguyễn Bá Tân

Vũ Thị Hạnh

Đỗ  Ánh Nguyệt

(Nội dung, địa điểm làm việc)

(Nội dung, địa điểm làm việc)

(Nội dung, địa điểm làm việc)

2

23/01

              Nghỉ tết

Trực cơ quan 

Nghỉ tết

3

24/01

Nghỉ tếtTrực cơ quan Nghỉ tết

4

25/01

Nghỉ tếtNghỉ tếtTrực cơ quan  

5

26/01

Nghỉ tết

Nghỉ tếtTrực cơ quan 
6  27/01 Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7

28/01

Nghỉ

Nghỉ 

Nghỉ

CN

29/01

Nghỉ 

Nghỉ 

   Nghỉ 

Lịch công tác khác