Thứ Năm, 5/10/2023
Phòng trừ bệnh đạo ôn có hiệu quả
22/04/2009 | Sâu bệnh
Xin anh cho biết bệnh đạo ôn và các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả?

- Thưa bà con, bệnh đạo ôn gây hại chủ yếu trong vụ xuân, bệnh gây hại trên lá trong giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái - làm đòng, trong tháng 3 vừa qua thời tiết âm u, mua phùn, ẩm độ cao đã xuất hiện đạo ôn lá ở nhiều địa phương. nếu không phòng trừ tốt thì trong thời gian tới lúa trỗ bông thì khả năng sẽ xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông gây thiệt hại lớn tới năng xuất, bà con lưu ý để phòng trừ.

- Vết bệnh trên lá có hình thoi đặc trưng, ở giữa bạc trắng, xung quanh có viền nâu đỏ. Bệnh nặng, các vết bệnh có thể liên kết với nhau thành mảng lớn làm cho lá lúa cháy lụi từng ổ, từng chòm, có khi cả ruộng

- Vậy để phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn bà con cần lưu ý:

+ Luôn giữ đủ nước trên ruộng, không bón đạm quá muộn.

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm đặc biệt khi thời tiết âm u có mưa phùn.

+ Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu: Bemsuper 75WP, Fu-army 40 EC, Fuzin 400 WP, Kasai 21,2 WP, One - Over  40 EC,.. pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Gửi câu hỏi của bạn