Thứ Năm, 23/5/2019
 • Kỹ thuật trồng bưởi Đoan Hùng

  Căn cứ hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi Đoan Hùng ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-NN ngày 12/7/2004 của Giám đốc Sở NN và PTNT Phú Thọ; Căn cứ vào kết quả triển khai đề tài “Điều tra, nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên giống bưởi đặc sản Đoan Hùng” và yêu cầu thực tế sản xuất, phát triển vùng bưởi tại các địa phương, Chi cục BVTV Phú Thọ hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây bưởi đặc sản Đoan Hùng như sau:

 • Người trưởng thôn say mê với kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến

 • SÂU BỆNH HẠI RAU HỌ THẬP TỰ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ.

  Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung làm đất và trồng rau vụ đông, theo thống kê diện tích rau trên toàn tỉnh đến nay là 2.365,5 ha, chủ yếu là rau cải, bắp cải và xu hào... đang giai đoạn cây con và phát triển thân lá. Để giúp bà con nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, chúng tôi xin giới thiệu một số đối tượng sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ tổng hợp trên rau vụ đông như sau.

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT DIỆT TRỪ CHUỘT BẢO VỆ CÂY VỤ ĐÔNG

  Trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mấy năm gần đây, diện tích và mức độ gây hại của chuột có xu hướng gia tăng trên lúa và các cây trồng khác. Đến tháng 10 năm 2009 diện tích bị chuột hại là 7.974,1 ha cao gấp nhiều lần so với năm 2008 và trung bình nhiều năm (Cụ thể: diện tích bị chuột hại tăng 146 % so với năm 2008; tăng 187% so với năm 2007, tăng 656,5% so với năm 2006), một số diện tích ven làng, ven đồi gò bị chuột hại nặng làm giảm năng suất cây trồng.

 • Biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại ngô đông

  Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh đã gieo trồng được 10.911 ha đạt 78% so với kế hoạch. Hiện tại, ngô đang ở giai đoạn 3 - 7 lá, cây sinh trưởng phát triển tốt, tuy nhiên đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại. Để giúp bà con chủ động phòng trừ có hiệu quả, hạn chế thiệt hại, chúng tôi xin giới thiệu cách nhận biết và biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính  như sau:

 • BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA MÙA MUỘN NĂM 2009

         Trong tháng 8, các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ an toàn lúa mùa sớm, mùa trung và đang thu hoạch, gieo trồng cây vụ đông. Tuy nhiên, hiện nay các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Đoan Hùng, TP Việt Trì còn một số diện tích lúa mùa muộn đang giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ và sắp trỗ. Để bảo đảm an toàn sâu bệnh cho lúa mùa muộn, Chi cục BVTV đề nghị UBND huyện, thành phố trên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn và bà con nông dân tiếp tục tập trung phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh:

 • Hội thảo giới thiệu thuốc bảo vệ thực vật sinh học mới

 • Kết quả bước đầu triển khai SRI và bài học kinh nghiệm tại Phú Thọ

  Hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI đã được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2003, và triển khai tại 17 tỉnh trong khuân khổ chương trình IPM quốc gia do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp &PTNT điều phối. Nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản của phương pháp này là: Cấy mạ non, cấy một dảnh, cấy thưa, quản lý nước, làm cỏ sục bùn và bón phân hữu cơ. Sau 4 năm tổ chức và thực hiện ở các tỉnh, kết quả thu được rất đáng ghi nhận cả về ý nghĩa kinh tế, xã hội và môi trường. Để nhân rộng mô hình, từ năm 2007 đến nay được sự tài trợ của tổ chức Oxfam Mỹ và sự hợp tác tham gia của hai tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam là Oxfam Quebec; Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững ( SRD) và Cục Bảo vệ thực vật đã triển khai thực hiện  tại 6 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung trong đó có tỉnh Phú Thọ.

 • Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân 2009

  Vụ chiêm xuân năm nay, thời tiết ấm từ đầu vụ, thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng nhưng cũng là điều kiện để sâu bệnh phát sinh gây hại, bà con cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh sau: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh đạo ôn,...

 • Biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân năm 2009

  Trong phòng trừ sâu bệnh, điều tra phát hiện sớm, chính xác mới đảm bảo 50% thắng lợi, còn 50% phụ thuộc vào công tác tổ chức chỉ đạo phòng trừ. Để phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao cần có sự phối hợp trong công tác chỉ đạo giữa các cấp, các ngành và địa phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn