Thứ Năm, 28/1/2021
Khai giảng lớp huấn luyện nông dân về SRI trên lúa vụ xuân năm 2008
Gửi bài In bài

Mục đích của lớp học nhằm đào tạo cho các học viên nông dân nắm chắc được kỹ thuật SRI, có khả năng áp dụng và vận động, tuyên truyền mở rộng diện tích áp dụng SRI tại địa phương; đồng thời xây dựng được mô hình trình diễn về SRI làm điểm tham quan, hội thảo và tuyên truyền ứng dụng mở rộng diện tích cho các vụ tới. Thông qua lớp học, học viên sẽ được tìm hiểu về cách làm mạ, kỹ thuật cấy mạ non, cấy thưa, cấy 1 dảnh/khóm, bón phân cân đối hợp lý theo bảng so màu lá, rút kiệt nước ở một số giai đoạn sinh trưởng, phòng trừ sâu bệnh theo kết quả điều tra hệ sinh thái. Cùng với học lý thuyết, học viên sẽ được nghiên cứu thực nghiệm về mật độ cấy, tuổi mạ và liều lượng đạm bón cho lúa. Về thí nghiệm mật độ có bố trí các ô ruộng cấy mật độ 16, 25, 30, 35 dảnh mạ/m2; về thí nghiệm tuổi mạ có các ô ruộng cấy mạ 2 - 2,5 lá, 3 - 3,5 lá và 4 - 4,5; về thí nghiệm liệu lượng đạm có các ô ruộng bón 2, 4, 6, 8 kg/sào.

Sau buổi khai giảng các học viên nông dân cùng với giảng viên đã hồ hởi xuống đồng để cấy ruộng  thực nghiệm theo các ô ruộng đã thống nhất theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

 

             

          Học viên lớp SRI xã Cao Xá đang cấy ruộng trình diễn

                                                                       Ảnh: Hồng Thiết

 

 

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn