Thứ Bảy, 3/12/2022
Hướng dẫn phòng trừ rầy các loại
Gửi bài In bài

- Chỉ phun trên những ruộng có mật độ rầy từ 30 đến 40 con/khóm (tương đương 1.500 con/m2).

- Dùng các loại thuốc đặc hiệu sau: Ta sô đan (Tasodant 600EC), Vích to ry (Victory 585EC) pha 40 ml/bình 12 - 16 lít phun cho 1 sào.

- Ngoài ra có thể dùng thuốc Su pơ rít ta (Superista 25EC), Bát sa (Bassa 50 EC), Gie tan (Jetan 50 EC) hỗn hợp với thuốc: Pê nan ty (Penalty 40 WP), Sẹc tốc (Sectox 10 WP), Ác ta ra (Actara 25 WP), Mi đan (Midan 10 WP), ... pha theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì;

- Thời gian phun tốt nhất từ ngày 6 đến 12/9.

- Cần rẽ băng rộng 0,8 - 1,2 m và phun kỹ vào gốc lúa.

* Chú ý: Nên phun vào sáng sớm để tránh hay bị mưa gió về đêm.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn