Thứ Bảy, 3/12/2022
Hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ
Gửi bài In bài
- Chỉ phun trên những ruộng lúa chưa trỗ

khi kiểm tra thấy 2 khóm lúa có 1 con sâu, tương đương 20 con/khóm.

- Dùng các loại thuốc đặc hiệu sau:

    

 Thuốc Ta sô đan (Tasodant 600 EC) hoặc thuốc Vích tô ry (Victory 585EC)
       pha 40 ml/bình 12 - 16 lít phun cho 1 sào.

- Ngoài ra có thể dùng thuốc Ri geo (Rigell 50 SC) hoặc thuốc Dy lan (Dylan 10WG)

   hỗn hợp với thuốc Pơ tốc (Pertox 5EC)
   hoặc thuốc Sin sâu (Silsau 4.5 EC)

    pha và phun theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

* Chú ý phun vào sáng sớm để tránh hay bị mưa gió về đêm.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn