Thứ Sáu, 12/8/2022
Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu
Gửi bài In bài

2. Làm đất trồng:

 Tháo cạn nước ruộng, cắt sát gốc rạ, bón vôi bột lượng 15 - 20 kg/sào. Cày luống rộng 120 - 130 cm, rãnh rộng 30 cm, sâu 20 - 25 cm, tạo mặt luống rộng 90 - 100 cm.. Khi độ ẩm đất 70 - 75% (Nắm đất thấy dính tay, nước không chảy ra kẽ ngón tay) thì tiến hành trồng.

3. Chuẩn bị khoai giống:

- Lượng giống: Khoảng 1.100 - 1.200 hom giống/sào (35 - 40 kg/sào tương đương 1,0 - 1,1 tấn giống/ha). Lưu ý: Khoai giống đảm bảo trung bình 25củ /kg.

- Ủ mầm: Vặt mầm chính, xếp khoai dày 5 - 10 cm, phủ rơm hoặc bao tải đay ẩm khoảng 3 - 4 ngày, khi mầm phụ mọc dài 0,5 - 1 cm thì đem trồng. Nếu củ giống to thì bổ củ làm 2 phần.

* Cách bổ củ khoai giống: Bước 1: Hơ dao qua lửa; Bước 2: Bổ dọc củ khoai sao cho mỗi phần củ có từ 2 - 3 mắt; Bước 3: Chấm mặt cắt củ khoai vào xi măng khô; Bước 4: Đặt ngửa củ khoai lên nong, nia hoặc bạt; khi mặt cắt khô, đem trồng. Quay lại Bước 1 để tiếp tục bổ củ khác.

4. Cách trồng:

- Trồng 2 hàng so le trên luống: Hàng cách hàng: 40 cm; Cây cách cây: 35 cm.

- Rải phân bón lót giữa luống (Phân chuồng + NPK5.10.3)

- Đặt nghiêng củ giống, quay mặt cắt ra phía ngoài rãnh luống, chú ý không để củ giống tiếp xúc với phân bón; phủ kín củ bằng đất bột để cố định củ và giúp cây nhanh ra rễ.

- Phủ rơm, rạ dày 5 - 7 cm kín mặt luống. Khi cây cao 5 cm thì tỉa mầm, chỉ để  3 - 4 mầm/khóm. Khi cây cao 20 cm, phủ thêm 1 lớp rơm, rạ dày 10 - 12 cm quanh gốc cây kết hợp bón phân thúc lần 1.

5. Phân bón và cách bón: (Tính cho 1 sào Bắc bộ)

    a) Bón phân đơn:

* Lượng phân bón: 5 - 8 tạ phân chuồng ; 20 - 25 kg NPK5.10.3 ; 12 - 14 kg đạm Urê +  10 - 12 kg Kali Clorua. Lượng phân bón chia như sau:

- Bón lót (Khi trồng): 5 - 8 tạ phân chuồng + 20 - 25 kg NPK5.10.3 + 4 - 5 kg Urê

- Thúc lần 1 (Sau trồng 3 tuần hoặc khi cây cao 20 cm): 4 - 5 kg Urê + 5 - 6 kg Kali Clorua + Phủ bổ sung 10 - 12 cm rơm rạ quanh gốc khoai.

- Thúc lần 2 (Sau trồng 6 tuần): 3 - 4 kg Urê + 5 - 6 kg Kali Clorua

b) Bón theo quy trình khép kín:

* Lượng phân bón: 5 - 8 tạ phân chuồng ; 20 - 25 kg NPK5.10.3 ; 36 - 40 kg NPK12.5.10 . Lượng phân bón chia như sau:

- Bón lót (Khi trồng): 5 - 8 tạ phân chuồng + 20 - 25 kg NPK5.10.3

- Thúc lần 1 (Sau trồng 3 tuần hoặc khi cây cao 20 cm): 18 - 20 kg NPK12.5.10 + Phủ bổ sung 10 - 12 cm rơm rạ quanh gốc khoai.

- Thúc lần 2 (Sau trồng 6 tuần): 18 - 20 kg NPK12.5.10

c) Cách bón thúc: Vạch rơm, rải phân vào giữa 2 cây rồi phủ lại (Nếu đất khô phải tưới bổ sung ngay sau khi bón).

6. Nước tưới: (Đảm bảo độ ẩm đất 70 - 75%)

- Lần 1 (Sau trồng 2 - 3 ngày): Cho nước ngập 1/3 rãnh, để ngấm đủ ẩm rồi tháo cạn.

- Lần 2 (Sau khi bón thúc lần 1): Cho nước ngập 1/2 rãnh, để ngấm đủ ẩm rồi tháo cạn.

- Lần 3 (Sau khi bón thúc lần 2): Cho nước ngập 1/2 rãnh, để ngấm đủ ẩm rồi tháo cạn.

- Ngoài ra: Khi nào đất khô có thể tưới bổ sung bằng ô doa hoặc bằng gáo.

 Trước thu hoạch 15 - 20 ngày (Sau trồng 10 tuần), không tưới nước để tránh thối củ.

7. Thu hoạch:

Sau trồng xung quanh 90 ngày, khi cây có biểu hiện thân lá chuyển vàng, vỏ củ nhẵn bóng và rắn chắc. Thu hoạch khi trời nắng ráo.                                             

Ks. Bùi Thị Việt Oanh

Chi cục BVTV

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn