Thứ Bảy, 29/1/2022
Sâu bệnh cuối vụ chiêm xuân 2014
Gửi bài In bài

Trong cao điểm sâu bệnh tháng 5, các địa phương trong tỉnh tích cực chỉ đạo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phun phòng trừ triệt để diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng đã làm giảm quy mô, mức độ hại của các đối tượng, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Kết quả điều tra sâu bệnh cuối vụ từ ngày 19 - 21/5/2014 của Chi cục Bảo vệ thực vật, các đối tượng rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, cụ thể như sau:

Trên diện tích phòng trừ hiệu quả, mật độ rầy phổ biến từ 20 - 40 con/m2, cao 80 - 120 con/m2, cơ bản đã đảm bảo an toàn. Diện tích chưa phun trừ mật độ rầy phổ biến 300 - 500 con/m2, cao 1000 - 2.000 con/m2, cục bộ ổ 3.200 - 4.800 con/2 (Việt Trì), phát dục chủ yếu tuổi 1, 2, 3; mật độ trứng phổ biến 10 - 30 ổ/m2, cao 80 - 170 ổ/m2. Trong thời gian tới, rầy tiếp tục tích luỹ và gia tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Ba, Cẩm Khê, Yên Lập, Đoan Hùng,… Chỉ phun thuốc khi ruộng có mật độ rầy trên 1.500 con/m2, sử dụng một trong các loại thuốc tiếp xúc như: Victory 585EC, Bassa 50EC, Nibas 50ND,... pha theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì; khi phun phải rẽ băng rộng 0,8 - 1,2 m và phun kỹ vào gốc lúa.

Bệnh khô vằn, diện tích đã phòng trừ, cơ bản bệnh đã dừng, không phát triển; những diện tích chưa phun, bệnh khô vằn gây hại với tỷ lệ phổ biến 4 - 8%, cao 20 - 40%, cục bộ ổ 55 - 72% (Lâm Thao, Hạ Hoà, Việt Trì). Trong thời gian tới, những diện tích chưa phun phòng trừ, bệnh tiếp tục lây lan và gây hại bộ lá đòng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng rậm rạp, xanh tốt, bón nhiều đạm, ruộng khô hạn. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Hạ Hoà, Việt Trì, Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Ba,... Chỉ phòng trừ trên ruộng có tỷ lệ bệnh hại từ 20% trở lên, sử dụng các loại thuốc như Cavil 50WP, Lervil 5SC, Jinggangmeisu 10WP,... pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên những diện tích chưa phun, tỷ lệ hại phổ biến 4 - 8%, cao 16 - 25%, cục bộ ổ 42 - 65% (Hạ Hoà, Cẩm Khê). Trong điều kiện thời tiết có mưa bão, bệnh có khả năng tiếp tục phát triển, lây lan gây hại bộ lá đòng; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, đặc biệt chú ý trên các giống lúa lai, trên ruộng xanh tốt, lá rậm rạp. Các huyện đã có nguồn bệnh cần chú ý: Hạ Hoà, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Ba,… Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc: Starwiner 20WP, Xanthomix 20WP, Sansai 200WP, Sasa 25WP, ... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật ghi trên vỏ bao bì.

                                                                Ths. Trần Thái Ninh

                                                                                                                        Chi cục BVTV

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn