Thứ Bảy, 27/11/2021
Chuyên mục: Xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
Gửi bài In bài

Chuyên mục: Dồn đổi ruộng đất ở huyện Tam Nông
http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Video?ID=27

Chuyên mục: Thực trạng Làng nghề sản xuất chè tại Phú Thọ

http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Video?ID=205

Chuyên mục: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Video?ID=200

Chuyên mục: Thắp sáng đường quê

http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Video?ID=199

Chuyên mục Hỗ trợ cây trồng vật nuôi cho hộ nghèo

http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Video?ID=202

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn