Thứ Bảy, 27/11/2021
Sâu bệnh chính hại lúa vụ mùa
Gửi bài In bài
Tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ mùa 2015 tại huyện Lâm Thao

Để đánh giá nguồn sâu, bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu, bệnh vụ mùa 2015, từ ngày 06/7 đến 08/7, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ tổ chức tổng điều tra sâu bệnh hại lúa mùa trên toàn tỉnh. Kết quả đã xác định được khoảng thời gian từ 20/7 đến 20/9 là thời kỳ cao điểm trong vụ mùa, các đối tượng sâu, bệnh gia tăng gây hại, các đối tượng cần quan tâm là: sâu Cuốn lá nhỏ, sâu Đục thân, bệnh Sinh lý, Ốc bươu vàng và một số đối tượng sâu bệnh hại khác, cụ thể:

* Sâu cuốn lá nhỏ: từ cuối tháng 6 trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đã di chuyển từ lúa chét, bờ cỏ, gốc rạ... đẻ trứng trên mạ, lúa mùa sớm, mùa trung với mật độ cao. Hiện nay, sâu non lứa 4 đã nở và gây hại trên trà lúa mùa sớm, mùa trung giai đoạn hồi xanh đến đẻ nhánh, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Quy mô và mức độ hại cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2014. Tổng diện tích nhiễm 6.324 ha, trong đó nhiễm nhẹ 4.626 ha, nhiễm trung bình 1.678 ha, nhiễm nặng 20ha tại Việt Trì. Mật độ phổ biến 10 - 20 con/m2, cao 30 - 40 con/m2, cục bộ 80 - 90 con/m2, cá biệt 117 - 126 con/m2 tại Việt Trì. Phát dục chủ yếu tuổi 1, 2, 3. Dự báo bướm cuốn lá nhỏ ra rộ từ ngày 23  đến ngày 27/7, sâu non lứa 5 gây hại mạnh trong đầu tháng 8. Đây là lứa sâu gây hại chính cần quan tâm để chỉ đạo phòng trừ.

* Sâu đục thân: hiện tại sâu non sâu đục thân 2 chấm lứa 3 gây hại nhẹ trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ. Quy mô hại thấp hơn cùng kỳ năm 2014 nhưng mức độ hại tương đương. Diện tích nhiễm 8,9 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Tỷ lệ hại phổ biến 0,2 - 0,4%, cao 2,3 - 5,9 %. Phát dục chủ yếu tuổi 3. Trong thời gian tới, sâu non đục thân 2 chấm tiếp tục gây dảnh héo trên các trà lúa và chuẩn bị chuyển lứa. Dự kiến, bướm sâu đục thân hai chấm ra rộ từ ngày 26/7 đến ngày 01/8, sâu non lứa 4 gây dảnh héo trên các trà lúa từ đầu đến trung tuần tháng 8.

* Bệnh sinh lý: đã xuất hiện gây hại trên trà lúa mùa sớm và mùa trung; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Quy mô hại thấp hơn nhưng mức độ hại cao hơn cùng kỳ năm 2014. Tổng diện tích nhiễm 505 ha, trong đó nhiễm nhẹ 330 ha, nhiễm trung bình 175 ha. Tỷ lệ hại phổ biến 3 – 5 %, cao 10 – 26 %. Dự báo trong thời gian tới, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, bệnh sinh lý sẽ phát sinh gây hại trên những ruộng cao hạn thiếu nước, ruộng dộc chua, ruộng cày bừa làm đất không kỹ, ruộng bón phân hữu cơ chưa hoai mục.

* Ốc bươu vàng: đã xuất hiện gây hại trên các trà lúa ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Quy mô hại thấp hơn và mức độ hại tương đương cùng kỳ năm 2014. Diện tích nhiễm 1.464 ha, trong đó nhiễm nhẹ 1.212 ha, nhiễm trung bình 252 ha. Mật độ phổ biến 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2. Trong thời gian tới, Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại chủ yếu trên những ruộng lúa cấy, gieo sạ muộn vì vậy cần phải phòng trừ và cấy dặm để đảm bảo mật độ. Những ruộng lúa trong giai đoạn đẻ nhánh do không còn là mồi ăn thích hợp cho Ốc bươu vàng nên khả năng gây hại giảm.

Ngoài ra, cần quan tâm theo dõi chặt chẽ các đối tượng khác như: Rầy các loại; Châu chấu; Chuột; bệnh Khô vằn; bệnh Bạc lá – Đốm sọc vi khuẩn...

Để đảm bảo an toàn sản xuất, trong thời gian cao điểm sâu bệnh vụ mùa năm 2015, bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời và phun triệt để các ổ sâu bệnh theo đúng chỉ đạo của ngành bảo vệ thực vật và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Hạn chế phun thuốc đầu vụ để bảo vệ thiên địch. Khi phun thuốc cần thực hiện nguyên tắc " 4 đúng" và thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định góp phần bảo vệ sức khỏe cộng động và môi trường sinh thái./.

Quang Hưng

Chi cục BVTV Phú Thọ

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn