Chủ Nhật, 26/5/2019
Thanh Sơn: Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm vụ mùa 2017
Gửi bài In bài
Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa vụ mùa

Vụ mùa 2017, huyện Thanh Sơn gieo cấy được 3.410,6 ha lúa, trong đó lúa lai 1.635 ha, lúa chất lượng cao 625 ha. Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh hại. Qua kết quả điều tra của trạm BVTV huyện, hiện tại trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh có nguy cơ gây hại mạnh nếu không theo dõi, phòng trừ kịp thời như: Sâu cuốn lá nhỏ; bệnh bạc lá – đốm sọc vi khuẩn; bệnh khô vằn,... Để giúp nông dân chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại, đảm bảo an toàn sản xuất vụ mùa trên địa bàn huyện, Trạm BVTV huyện Thanh Sơn hướng dẫn cách phòng trừ như sau:

Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Hiện tại, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đã ra rộ, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa mùa; mật độ trứng trung bình 11,6 - 23,3 quả/m2, cao 35 quả/m2, cục bộ 46,7 - 70 quả/m2 (tại xã Sơn Hùng), trong vài ngày tới mật độ trứng sẽ tiếp tục gia tăng do trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục di chuyển và đẻ trứng. Sâu non sâu cuốn lá sẽ nở rộ và gây hại mạnh từ ngày 13/8/2017 trở đi, mức độ gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến tổng diện tích cần phòng trừ của huyện là 700 ha. Để phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hiệu quả bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kết hợp áp dụng các biện pháp thủ công để bắt giết trưởng thành và sâu non. Khi ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 20 con/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng thuốc ví dụ như: Clever 300WG, Hd-Fortuner 150EC, Dylan 10WG, Rigell 800WG, Emagold 6.5WG, Tasieu 5WG, Alocbale 40EC, F16 600EC, Virtako 40WG...Thời gian phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ tốt nhất trên địa bàn huyện Thanh Sơn từ ngày 13/8 - 18/8/2017. Các xã cần chú ý: Sơn Hùng, Võ Miếu, Cự Đồng, Địch Quả,...

Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Hiện nay bệnh đã phát sinh gây hại rải rác trên đồng ruộng tại các xã Sơn Hùng, Hương Cần, Văn Miếu, Cự Thắng,... Trong thời gian tới đề phòng thời tiết có mưa, kèm theo dông, lốc, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh và gây hại mạnh, nhất là trên các diện tích lúa cấy sớm, cấy các giống nhiễm như: Nhị ưu số 7, nhị ưu 838, Thiên ưu 8, GS9, ..... Bà con cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra sau những ngày mưa, dông lốc để chủ động phát hiện và phòng trừ kịp thời. Khi phát hiện ruộng bị bệnh, cần cần dừng bón các loại phân hóa học, thuốc KTST. Tiến hành phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...).

Đối với bệnh khô vằn: Hiện tại, bệnh phát sinh, gây hại nhẹ trên hầu hết các xã, thị trấn. Tỷ lệ bệnh phổ biến 2,6- 8,2%, cao 11,5  - 15,1%. Diện tích nhiễm 340,3 ha. Thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thích hợp cho bệnh lây lan, phát triển nhanh, gây hại mạnh trên diện rộng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa xanh tốt, rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối. Các xã cần lưu ý: Sơn Hùng, Võ Miếu, Cự Thắng, Địch Quả,... Để phòng trừ bệnh Khô vằn hiệu quả bà con cần áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); Khi ruộng bị bệnh cần giữ nguyên mức nước trên ruộng, dừng bón phân hoá học, phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng. Khi có trên 20% dảnh bị bệnh, tiến hành phun trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh khô vằn (Ví dụ: Chevil 5SC, Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...) pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì..

Bên cạnh các đối tượng sâu bệnh hại trên, bà con cần tiếp tục khắc phục bệnh vàng lá sinh lý; theo dõi thời tiết và phòng trừ kịp thời các ổ sâu đục thân, rầy các loại,... khi vượt ngưỡng. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp (thủ công, đánh mồi bả,...).

Hương Giang

Trạm BVTV huyện Thanh Sơn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn