Thứ Sáu, 1/12/2023
Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân 2022
Gửi bài In bài
Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh kiểm tra, hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân tại Thụy Vân, Việt Trì

Vụ xuân 2022, toàn tỉnh đã gieo cấy được 35.549 ha. Hiện nay, các trà lúa xuân đang trong giai đoạn cuối đẻ đến đứng cái - làm đòng. Tuy nhiên, thời gian qua trời âm u thiếu nắng, mưa phùn, ẩm độ không khí cao, nền nhiệt độ trung bình từ 16 đến 280C, đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Qua công tác điều tra, hiện tại (30/3) bệnh đạo ôn đã xuất hiện ở hầu hết các huyện, thành, thị trên các giống J02, TBR225, Thiên ưu 8, Thái Xuyên 111, Hương thơm số 1, giống nếp, Sin 98, .... Tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 0,09 - 1,0%, cao 2,8 - 8,0%, cục bộ ổ ruộng 12 % (xã Vĩnh Chân, Văn Lang huyện Hạ Hòa), cấp bệnh phổ biến ở Cấp 1. Diện tích nhiễm 112,3 ha (Cao hơn so với CKNT 14,2 ha), trong đó nhiễm nhẹ 105,6 ha; nhiễm trung bình 6,7 ha.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Việt Bắc, thời gian tới điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn lây lan gây hại trên phạm vi rộng và mức độ mạnh hơn. Để chủ động phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn gây hại và ngăn ngừa gây hại trên cổ bông khi có diện tích lúa trỗ vào cuối tháng 4, bà con cần tích cực thăm đồng thường xuyên, phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng trừ như sau:

- Đối với bệnh đạo ôn lá: Khi phát hiện ruộng bị bệnh, dừng ngay bón các loại phân hoá học (Nhất là đạm) và thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá. Phun phòng trừ sớm khi ruộng chớm bị bệnh (3 - 5% lá bị hại) bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ như: Fu-army 30WP, Ban kan 600WP, Lúa vàng 20 WP, Trizole 75 WP, Bemgold750WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Katana 20SC, Sieubem 777WP, Difusan 40EC, Filia 525SE, ... Nếu ruộng bị nặng cần phải phun kép (2 lần) lần 1 cách lần 2 từ 3 - 5 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá.

- Đối với đạo ôn cổ bông: Với diện tích lúa trỗ trong tháng 4 đã nhiễm đạo ôn lá nhất thiết phải phun phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa thấp tho trỗ và phun lại lần 2 khi lúa trỗ thoát hoàn toàn bằng một trong các loại thuốc nêu trên.

Khi phun thuốc xong phải thu gom vỏ bao bì vào đúng nơi quy định của địa phương./.

                                                                                                                               Ths. Lê Hồng Thiết

                                                                                                                  Trưởng phòng Bảo vệ thực vật
THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn