Thứ Năm, 30/6/2022
Kết quả công tác kiểm dịch thực vật nội địa năm 2008
Gửi bài In bài
I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Chi cục, có sự phối kết hợp của các trạm BVTV và các phòng, ban của Chi cục.

- Biên chế có 02 đồng chí cán bộ, có trình độ chuyên môn về Bảo vệ và KDTV. Trạm có con dấu riêng nên chủ động trong công tác quản lý, điều tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực KDTV nội địa.

- Hầu hết cán bộ kỹ thuật của Chi cục được tập huấn chuyên môn làm quen với công tác  KDTV nội địa.

2. Khó khăn, tồn tại

- Số cán bộ chuyên trách còn ít, chưa có trang phục ngành; 01 cán bộ chưa được cấp thẻ và thường xuyên đi học nâng cao. Mạng lưới cán bộ làm công tác KDTV dưới cơ sở còn chưa có. Địa bàn quản lý rộng, tiếp giáp nhiều tỉnh.

- Việc chủ động, phối hợp của các trạm BVTV huyện, thành thị trong công tác KDTV nội địa nói chung còn chưa được quan tâm kịp thời.

- Hoạt động kinh doanh giống mang tính chất thời vụ, ồ ạt. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia kinh doanh. Lô hàng gieo trồng không tập trung thành vùng nên gặp khó khăn trong công tác quản lý. Việc kiểm tra thủ tục KDTV các giống rau nhập khẩu gặp khó khăn do khối lượng ít, chủ yếu bán nhỏ lẻ trong dân và các chợ. Hàng bán sai địa điểm quy định trong giấy chứng nhận KDTV nhưng không có chế tài xử phạt cụ thể nên khó khăn khi giải quyết.

- Kinh nghiệm, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý và thực hiện khử trùng xông hơi còn chưa đáp ứng được tình hình thực tế.

- Trang thiết bị, dụng cụ kỹ thuật phục vụ công tác còn thiếu, nghèo nàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2008

Năm 2008, trạm KDTV Phú Thọ đã đạt được những kết quả như sau:

1. Công tác Kiểm dịch thực vật nội địa

- Thư­ờng xuyên điều tra sinh vật hại nông sản cất trữ và bảo quản trong kho tàng. Tổng số khối lượng nông sản đã kiểm tra: 4.350,036 tấn của 60 lượt cá nhân, đơn vị trên địa bàn (bao gồm: 2.139,101 tấn thóc giống, thóc thịt; 36,335 tấn ngô bột, hạt; 2.000,0 tấn sắn lát khô, tinh bột sắn; 2,35 tấn thức ăn gia súc; 127 tấn malt bia; 31,7 tấn gạo; 0,55 tấn đậu đỗ các loại; 13 tấn khoai tây Trung Quốc) vượt kế hoạch năm 2008 (4.000 tấn) 108,75 %. Phát hiện 18 loài côn trùng hại kho thông thường. Chưa phát hiện thấy các đối tượng KDTV của Việt Nam. Trạm đã ra 05 thông báo bằng văn bản, hướng dẫn biện pháp phòng trừ gửi các cơ quan liên quan. 

- Phối hợp với các trạm BVTV, Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I, Chi cục KDTV vùng V kiểm tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tổng diện tích cây trồng sau nhập khẩu đã kiểm tra: 696 ha cây trồng các loại (60 ha cải lá, su hào, bắp cải, súp lơ; 12 ha khoai tây Trung Quốc; 609,2 ha ngô; 6,5 ha hoa đồng tiền, hoa ly, hoa rơn Trung Quốc; 2,2 ha đu đủ Đài Loan; 6,1 ha dâu Trung Quốc); Thống kê diện tích, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và phối hợp điều tra 33 kỳ, tổng hợp báo cáo đánh giá sâu bệnh trên các giống lúa sau nhập khẩu vụ chiêm xuân, vụ mùa 2008. Kết quả điều tra vượt kế hoạch năm 2008 (400 ha) 174%. Qua điều tra, phát hiện các sinh vật gây hại thông thường, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ hiệu quả. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Phối hợp các trạm BVTV, thanh tra Chi cục kiểm tra thủ tục giấy tờ KDTV giống, nông sản nhập khẩu, tổng khối lượng 1.485,726 tấn (1.318,001 tấn lúa giống; 29,725 tấn ngô giống; 125 tấn malt bia; 13 tấn khoai tây Trung Quốc; 250.000 cây dâu Trung Quốc) của 52 lượt cá nhân, đơn vị. Vượt kế hoạch năm 2008 (750 tấn) 198,1%.

 - Cấp thủ tục KDTV nội địa theo yêu cầu cho 02 lô hàng: 3 triệu bầu gấc lai (21 tấn) của Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau hoa quả tại Phú Hộ - tx Phú Thọ và 180.000 cây keo giống hạt nội của công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng, thu lệ phí 498.000 đồng nộp kho bạc.

- Thực hiện các báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu, báo cáo công tác KDTV nội địa hàng tháng, quý, năm gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội và Chi cục KDTV vùng V theo đúng quy định.

- Thực hiện và tham mưu lãnh đạo về việc quản lý, cấp chứng chỉ hành nghề XHKT nội địa. Tham gia đợt tập huấn quản lý Nhà nước về KTXH do Chi cục vùng V tổ chức  tại Hà Tây.

- Kết hợp với các phòng ban Chi cục, Chi cục KDTV tổ chức hội nghị tổng kết công tác KDTV vùng V năm 2003 - 2007 tại Phú Thọ đạt kết quả tốt.

- Viết 03 bài tuyên truyền về KDTV gửi các cơ quan thông tin đại chúng.

2. Công tác khác

- Tham gia, phối hợp với phòng kỹ thuật, thanh tra chi cục, các đoàn thanh, kiểm tra của Sở, đoàn liên ngành điều tra sâu bệnh trên lúa, thanh kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV, giống, chỉ đạo sản xuất trên địa bàn ...

- Kết hợp tập huấn: 3 lớp cấp chứng chỉ chuyên môn thuốc BVTV tại huyện Yên Lập, Thanh Sơn, Thanh Ba và Phối hợp phòng kinh tế Việt Trì tập huấn 2 lớp rau an toàn cho 83 học viên xã Tân Đức - Việt Trì.

- Tổng hợp, tham mưu lãnh đạo báo cáo thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ. Báo cáo sơ kết, tổng kết các lớp IPM trên cây bưởi huyện Đoan Hùng; tham dự Hội nghị tổng kết bưởi tại tỉnh Yên Bái.

- Tham gia tập huấn về VSATTP (hiệp định SPS và AOA) tổ chức tại Hải Phòng đạt kết quả tốt.

- Tham gia công tác tuyên truyền, đoàn thanh niên, chương trình hiến máu nhân đạo, các hoạt động giao lưu, văn hóa, thể thao và các hoạt động phòng trào của cơ quan, địa phương. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được giao.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2009

- Tiếp tục làm tốt công tác KDTV nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngăn chặn sinh vật hại lạ, đối tượng KDTV xâm nhiễm, lây lan. Dự kiến kế hoạch năm 2009: điều tra sinh vật gây hại trên 100 ha cây trồng và toàn bộ diện tích lúa sau nhập khẩu hai vụ xuân, mùa; kiểm tra sinh vật hại 3.000 tấn nông sản các loại trong kho và kiểm tra thủ tục KDTV đối với 800 tấn giống, nông sản nhập khẩu. 

- Tăng cư­ờng tuyên truyền sâu rộng công tác KDTV nội địa tới các cá nhân, đơn vị liên quan trên địa bàn, giúp chủ vật thể thực hiện tốt hơn nữa công tác KDTV.

- Bồi d­ưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Chi cục về pháp lệnh KDTV, kiểm tra thủ tục KDTV, phương pháp điều tra, giám định sinh vật hại, các đối tượng KDTV của Việt Nam nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác KDTV trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham mưu, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, hiệp hội,... xuất nhập khẩu.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để triển khai, thực hiện tốt hơn công tác KDTV nội địa trong năm 2009, trạm KDTV có một số đề nghị:

- Triển khai kế hoạch công tác cụ thể cho các trạm BVTV huyện, thành thị. Cấp trang phục và trang thiết bị kỹ thuật giám định mang tính chuyên sâu.

- Các trạm BVTV huyện, thành thị phối hợp với trạm KDTV quản lý, nắm thông tin đầy đủ về các đơn vị, cá nhân kinh doanh giống, nông sản và diện tích cây trồng sau nhập khẩu có trên địa bàn.

- Cục thư­ờng xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác KDTV tại các tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn của ngành.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn