Thứ Năm, 30/6/2022
CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021
Gửi bài In bài

Theo quy định, giống cây trồng mới chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sử dụng tại Việt Nam khi nhập khẩu lần đầu từ nước ngoài về Việt Nam cần tiến hành nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử để đánh giá, lựa chọn trước khi đưa ra sản xuất. Trong quá trình đó, việc theo dõi sinh vật hại trên giống cây trồng mới nhập khẩu hết sức quan trọng nhằm quản lý, nắm bắt kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại. Đặc biệt là khi phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hay sinh vật gây hại lạ phải có biện pháp xử lý triệt để, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Đối với tỉnh Phú Thọ, công tác quản lý giống cây trồng mới nhập khẩu trên địa bàn được triển khai thường xuyên và đạt hiệu quả cao trong suốt những năm qua. Trong năm 2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã nhận được khai báo giống cây trồng nhập khẩu của 2 tổ chức là: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và công ty TNHH Bayer Việt Nam đối với 6 giống ngô mới và 8 giống lúa mới nhập khẩu vào trong nước và gieo trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngoài công tác quản lý đầy đủ thủ tục KDTV theo quy định của pháp luật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với các công ty theo dõi, điều tra tình hình sinh trưởng, phát triển và sinh vật gây hại của 6 giống ngô mới trồng khảo nghiệm được gieo trồng trên 5.100 m2. Trong đó có 04 giống của công ty TNHH Syngenta Việt Nam tại xã Quang Húc - huyện Tam Nông, 02 giống của Công ty TNHH Bayer Việt Nam được trồng tại xã Đồng Lương - huyện Cẩm Khê và xã Sơn Hùng - huyện Thanh Sơn; 08 giống lúa mới của công ty TNHH Syngenta Việt Nam trồng trên diện tích 1.000 m2 tại xã Quang Húc - huyện Tam Nông. Kết quả qua kiểm tra phát hiện sinh vật gây hại thông thường, chưa phát hiện sinh vật gây hại lạ và đối tượng KDTV còn sống của Việt Nam. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty TNHH Syngenta Việt Nam sẽ tiếp tục đưa vào gieo trồng khảo nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 32 giống ngô và 7 giống lúa mới nhập khẩu nhằm đánh giá thêm khả năng thích ứng và đưa ra bộ giống phù hợp với từng địa phương.

Để công tác quản lý giống cây trồng mới nhập khẩu được đảm bảo đúng quy định, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ tiếp tục đề nghị các tổ chức, cá nhân đưa giống cây trồng mới nhập khẩu vào địa phương kịp thời khai báo và phối hợp với đơn vị chuyên môn, thư­ờng xuyên theo dõi tình hình sinh vật gây hại. Trong trường hợp nghi ngờ bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ báo cáo kịp thời cho Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Thọ để kiểm tra và hướng dẫn biện pháp xử lý./.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn