Chủ Nhật, 28/5/2023
báo cáo khiếu nại tố cáo năm 2009
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 Thực hiện kế hoạch số 31/KH-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2009 của thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiến hành thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện luật khiếu nại, tố cáo, Chi cục BVTV báo cáo cụ thể như sau:

I/ NHẬN THỨC CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị luôn nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy dân chủ trong đơn vị cơ quan, tăng cường pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

II/ VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH  KẾ HOẠCH:

 Hàng năm thanh tra Chi cục xây dựng kế hoạch thanh tra năm, trình Giám đốc Sở phê duyệt, căn cứ vào kế hoạch đã phê duyệt thanh tra xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc hàng tháng, quý. Ngoài ra còn thực hiện các công văn chỉ đạo của cấp trên và phối hợp với các các ban ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

III/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Phổ biến, tuyên truyền Pháp luật:

a, Tuyên truyền:

Thực hiện công văn số 416/SNN-T.Tra ngày 29/5/2009 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ về công tác phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2009, Chi cục đã triển khai:

- Chi cục BVTV Phú Thọ đã thường xuyên tuyên truyền và phổ biến các văn bản có liên quan tới Luật khiếu nại, tố cáo cho toàn thể CBCNV cơ quan vào các kỳ giao ban hàng tháng.

- Những tài liệu liên quan đến pháp luật, trong đó có Luật khiếu nại, tố cáo; Một số văn bản Pháp luật về thanh tra và phòng chống tham những; Nghị định 89/NĐ-CP ngày 7/8/1997 của Chính phủ qui định về việc tiếp công dân và Thông tư 1178 ngày 25/9/1997 của thanh tra Nhà nước hướng dẫn thực hiện nghị định,… đều được Chi cục lưu trữ tại tủ sách pháp luật và đăng tải trên trang Web http://www.bvtvphutho.vn của đơn vị, rất thuận tiện cho mọi người tìm hiểu, học tập và vận dụng tốt trong giải quyết công việc.

b, Tập huấn:

- Hàng năm Chi cục tổ chức tập huấn bổ sung định kỳ cho các đại lý kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn (Năm 2009 có 07 lớp với 501 đại lý tham dự); Cấp mới chứng chỉ hành nghề cho 18 hộ có nhu cầu. Các đại lý đều được tập huấn: Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2008; Điều lệ quản lý thuốc BVTV ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “V/v Quy định về quản lý thuốc BVTV”; Quyết định số  97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Nghị định số: 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; Nghị định số: 26/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và KDTV.

- In và cấp phát tài liệu cho 501 đại lý và các Trạm BVTV gồm: Danh mục thuốc BVTV năm 2009; một số hình thức xử phạt và mức phạt về quản lý thuốc BVTV; ký cam kết với 501 hộ không vi phạm các qui định trong buôn bán, kinh doanh thuốc BVTV trong đó trú trọng đến việc các đại lý làm bản cam kết môi trường.

- Tập huấn về ATVSTP và sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả cho 9 lớp với 675 người tham dự tập trung chủ yếu trên cây chè và cây rau.

2. Công tác tiếp công dân:

- Chi cục có nội quy tiếp công dân, hàng tuần cán bộ thanh tra tiếp công dân vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Lãnh đạo Chi cục  tiếp công dân vào các ngày 5 hàng tháng (Nếu trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật tiếp công dân vào ngày kế sau ngày nghỉ). Phòng tiếp công dân có đầy đủ bàn nghế làm việc, ánh sáng, các văn bản giấy tờ có liên quan tới pháp luật của ngành.

- Chi cục có đầy đủ sổ sách theo mẫu quy định của thanh tra Chính phủ, sổ theo dõi đơn khiếu nại; sổ tiếp công dân khiếu nại; sổ theo dõi giải quyết khiếu nại đúng thẩm quyền.

- Trong năm số lượt người đến khiếu nại: Không.

3. Tình hình khiếu nại và kết quả  giải quyết khiếu nại:

- Đơn tồn từ năm 2008 chuyển qua: Không.

- Tổng số đơn khiếu nại nhận được: Không.

4. Tình hình tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo:

Đơn khiếu nại, tố cáo năm 2009: Không.

5. Tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo: Không.

IV/ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

Chi cục BVTV là cơ quan quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình đã làm tốt công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo; Xử lý nghiêm người vi phạm và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; Bảo đảm quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định.

V/ KIẾN NGHỊ:

Đề nghị UBND huyện, thành, thị, UBND các xã trong tỉnh quan tâm và chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân  vi phạm theo quy định của pháp luật. 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn