Thứ Bảy, 27/11/2021
ke hoach cong tac thang 10 N2010
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 10  - NĂM 2010

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra phát hiện, DTDB, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, trên lúa muộn cuối vụ; Đặc biệt chú ý các đối tượng gây hại cây đậu tương, cây ngô phát sinh trong điều kiện mưa, úng nước và rầy lứa 7, sâu đục thân trên lúa muộn (Tân Sơn).

Viết báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện công tác BVTV năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2011 (Xong trong tháng 10) để tổng kết Chi cục vào tháng 11/2010.

2. Phối hợp chỉ đạo, triển khai các mô hình cây vụ đông trên địa bàn: Đậu tương (Hạ Hòa); Khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn); Bí xanh (Lâm Thao),… Kết hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo trồng, thâm canh chăm sóc cây vụ đông, đặc biệt lưu ý cây đậu tương, cây ngô.

3. Chỉ đạo các đại lý, các HTX chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu cho cây trồng vụ đông và cho rau đảm bảo VSATTP. Đôn đốc, hỗ trợ các xã triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn, lưu ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, màu. Phối hợp triển khai Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT quy định mới về Quản lý thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của các CLB đã được phê duyệt.

- Dự án SRI: Thanh quyết toán kinh phí vụ mùa năm 2010. Phối hợp triển khai 02 mô hình Trồng khoai tây: Tập huấn, thăm quan, cung ứng giống, trồng và bố trí các thí nghiệm so sánh.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác đảm bảo an ninh và vệ sinh cơ quan.

- Tiếp tục đôn đốc thanh quyết toán vườn cây trồng sau nhập khẩu và xin chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa Trạm BVTV năm 2010. Hội thảo kế hoạch ngân sách năm 2011.

- Điều chuyển, sắp xếp cán bộ đảm bảo mỗi Trạm có ít nhất 2 cán bộ trong biên chế; Hoàn thiện thủ tục trình Lãnh đạo Sở bổ nhiệm chức danh Trưởng, phó Trạm BVTV các huyện còn thiếu.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác điều tra phát hiện, DTDB của các Trạm; Tổng hợp số liệu, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, trên lúa muộn cuối vụ; Đặc biệt chú ý các đối tượng gây hại cây đậu tương, cây ngô phát sinh trong điều kiện mưa, úng nước và rầy lứa 7, sâu đục thân trên lúa muộn (Tân Sơn).

Đôn đốc, tổng hợp, viết báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện công tác BVTV năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2011 (Xong trong tháng 10) để tổng kết Chi cục vào tháng 11/2010.

- Chỉ đạo, phối hợp triển khai các mô hình cây vụ đông: Khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn); Bí xanh (Lâm Thao); Đậu tương (Hạ Hòa);… Kết hợp các đơn vị trong ngành và các địa phương tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo trồng, thâm canh chăm sóc cây vụ đông, đặc biệt lưu ý cây đậu tương, cây ngô.

- Chỉ đạo, phối hợp các công ty, đại lý cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu cho cây trồng vụ đông và cho rau đảm bảo VSATTP. Đôn đốc, hỗ trợ các huyện triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương.

- Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV và lập hồ sơ thanh toán đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ Mô hình, DA: Chủ trì triển khai 02 mô hình trồng khoai tây và 01 mô hình trồng Bí xanh đảm bảo kết quả tốt. Triển khai các hoạt động DA SRI đã được phê duyệt; Thanh quyết toán kinh phí SRI vụ mùa 2010.

+ Phối hợp xây dựng băng khoa giáo hướng dẫn kỹ thuật SRI. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc dùng trên cây rau, màu vụ đông.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT quy định mới về Quản lý thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Lập các thủ tục cấp, ra hạn chứng chỉ kinh doanh thuốc BVTV theo quy định. Thanh quyết toán kinh phí của 02 lớp tập huấn chuyên môn theo quy định.

- Phối hợp triển khai gieo trồng, chăm sóc cây trồng trong khuôn viên Chi cục.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp điều tra sâu bệnh trên cây trồng vụ đông nhập khẩu; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì triển khai dự án rau an toàn Tân Đức đảm bảo chất lượng, tiến độ; Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kỹ thuật gieo trồng cây trồng vụ đông (Ngô, đỗ tương, rau màu).

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn