Thứ Bảy, 27/11/2021
bao cao ket qua cong tac thang 10
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 10 - NĂM 2010

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 10/2010:

1. Kết quả theo dõi diễn biến sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Tình hình sâu bệnh:

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh đến ngày 18 tháng 10 /2010

 

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Tổng số

Nhẹ

TB

Nặng

Tổng số

Lần 1

Lần 2

Lúa mùa muộn

Sâu ĐT 2 chấm

94,7

64,7

30

 

30

30

 

Bệnh khô vằn

1413,1

769,8

412

231,3

99,5

99,5

 

Rầy các loại

1833,8

994,7

497,3

341,8

2291,5

2051,8

239,7

Bọ xít dài

693,9

462,6

231,3

 

1387,8

1387,8

 

Rau

Bọ nhảy

29,8

29,8

 

 

12,8

12,8

 

Sâu xanh

47,1

38,7

8,4

 

18,1

18,1

 

Bệnh thối nhũn

12,5

12,5

 

 

2,5

2,5

 

Đậu tương

Sâu cuốn lá

29,4

22,3

7,1

 

 

 

 

Bệnh lở cổ rễ

5,8

5,8

 

 

 

 

 

Ngô đông

Bệnh huyết dụ

351,2

234,1

117,1

 

127,1

127,1

 

Sâu đục thân

25,7

25,7

 

 

 

 

 

Bệnh đốm lá

30,3

30,3

 

 

 

 

 

Sâu ăn lá

166,7

166,7

 

 

 

 

 

Chè

Rầy xanh

2167,9

1714

453,9

 

1150,9

1150,9

 

Bọ xít muỗi

2045,8

1804,6

241,2

 

913,3

913,3

 

Bọ cánh tơ

1621,2

1254,3

366,9

 

733,9

733,9

 

Nhện đỏ

560

560

 

 

280

280

 

Bệnh đốm nâu

327,8

327,8

 

 

 

 

 

Bệnh đốm xám

526,7

526,7

 

 

 

 

 

Cây LN

Sâu ăn lá

54,3

54,3

 

 

 

 

 

 * Nhận xét:

- Trên lúa: Rầy các loại, bệnh khô vằn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Sâu đục thân 2 chấm, bọ xít dài hại nhẹ đến trung bình. Chuột gây hại nhẹ.

- Trên các cây khác: Trên rau, cây đậu tương, trên cây ngô, trên cây chè, trên cây ăn quả, trên cây lâm nghiệp: Sâu bệnh hại nhẹ đến trung bình.

b, Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Chỉ đạo các Trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện 04 kỳ điều tra sâu bệnh trên lúa, rau, chè. Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây ăn quả; 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây lâm nghiệp. Tổng hợp gửi thông báo về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.

- Chi cục ra 01 công văn về việc tổng điều tra bệnh vi rút lùn sọc đen trên ngô đông.. Tổng hợp báo cáo sơ kết công tác BVTV vụ mùa gửi Trung tâm BVTV phía bắc. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác BVTV giai đoạn 2006 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 1965/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện chương trình hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại tỉnh Phú Thọ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

- 7/13 trạm gửi báo cáo tổng kết công tác BVTV năm 2010 gồm: Tam Nông, Yên Lập, Hạ Hoà, Việt Trì, Đoan Hùng, Thanh Thuỷ, Phú Thọ.

2. Chương trình IPM - KHCN:  

- Lựa chọn địa điểm huyện Thanh Sơn, Tân Sơn triển khai trồng mô hình khoai tây vụ đông. Tham gia tập huấn vận động chính sách tại Hạ Long - Quảng Ninh. Tổ chức 01 lớp tập huấn TOT về nâng cao năng lực tập huấn có sự tham gia cho cán bộ Chi cục BVTV và đại diện một số nông dân nòng cốt.

- Phối hợp với Cục BVTV, trạm BVTV Thanh Sơn tổ chức tập huấn lớp VietGAP trên cây chè tại Xã Võ Miếu  huyện Thanh Sơn.

- Triển khai các hoạt động tập huấn, theo dõi, chăm sóc các mô hình và lập thủ tục công nhận vùng sản xuất RAT khu 1, 3 xã Tân Đức.

- Triển khai trồng mô hình bí xanh vụ đông tại xã Kinh Kệ huyện Lâm Thao.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra sinh vật hại trên 24 ha cây trồng sau nhập khẩu (17 ha ngô NK 4300, NK 66, C919 huyện Phù Ninh, 1 ha cà chua tại T.P Việt Trì, 6 ha rau). Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại 6,096 tấn nông sản trong kho (0,167 tấn thóc thịt, 4,93 tấn gạo các loại, 0,109 tấn đậu đỗ các loại và 0,89 tấn TĂGS). Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 10 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội.

 4. Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 38 ho. Không phát hiện các hộ vi phạm.

.- Cấp giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn cho 60/60 học viên lớp tổ chức tại huyện Thanh Sơn.

- Xây dựng kế hoạch  tập huấn thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT Quy định  về Quản lý thuốc BVTV cho các đại lý kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. Báo cáo quý III gửi phòng thanh tra Cục BVTV theo quy định.

- Cấp 66 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế “ Một cửa” (Cấp mới : 60 và Gia hạn 06).

- Kiểm tra được 15 hộ sử dụng thuốc BVTV trên cây đậu tương (trạm BVTV Hạ hòa), các hộ sử dụng đúng.

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- 07/13 trạm tổ chức tập huấn được 19 buổi về kỹ thuật cho 1.114 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

6. Công tác khác:

- Triển khai khảo nghiệm 10 loại thuốc trừ sâu bệnh trên cây rau màu. Theo dõi và tổng hợp báo cáo gửi Trung tâm khảo nghiệm và kiểm định thuốc BVTV.

- Tham gia vệ sinh, trồng cây, chăm sóc cây trồng trong nhà lưới và vườn cây trồng sau nhập khẩu.

- 13 cán bộ tiếp tục tham gia học các lớp (01 cao cấp chính trị, 11 trung cấp chính trị, 01 Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên).

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn