Thứ Ba, 30/11/2021
ke hoach cong tac thang 02 N2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 02 - NĂM 2011

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Hoàn thiện hồ sơ điểm điều tra DTDB trên các cây trồng được phân công. Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên mạ và lúa sớm theo quy định.

2. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở tổ chức đợt diệt chuột tập trung kéo dài đến hết tháng 2, đây là thời điểm trên đồng thiếu nguồn thức ăn, thiếu nơi ẩn nấp nên hiệu quả đánh chuột sẽ rất cao.

3. Tập trung lực lượng chỉ đạo việc gieo mạ, cấy mô hình SRI + giống mới theo đúng kỹ thuật và bố trí các thí nghiệm theo phân công. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ thưa, che phủ nilon, cấy mạ non, cấy thưa và sục bùn bón thúc sớm theo kỹ thuật SRI, phấn đấu đảm bảo đủ diện tích áp dụng SRI theo đăng ký.

4. Phối hợp triển khai các mô hình, trình diễn diện rộng: Mô hình ngô nếp, ngô ngọt (Việt Trì); Trồng sắn cao sản (Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê,..); Trồng Lạc (Yên Lập); Trồng đỗ tương (Thanh Thủy).

5. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ cỏ. Phối hợp trạm Kiểm dịch thanh tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

6. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Đôn đốc thu nợ của các CLB còn thiếu. Chỉ đạo các CLB xây dựng và trình kế hoạch năm 2011 để giải ngân trong tháng 02/2011.

- Dự án SRI: Phối hợp triển khai các hoạt động dự án đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác đảm bảo an ninh và vệ sinh cơ quan trong dịp tết. Tổ chức đón tết cổ truyền và tết trồng cây đảm bảo vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

- Tham mưu phân bổ kế hoạch kinh phí năm 2011 và tổ chức hội nghị giao kế hoạch năm 2011 cho các bộ phận. Cải tiến, hướng dẫn lập các thủ tục thanh toán thuận tiện, đảm bảo quy định.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ điểm điều tra DTDB trên các cây trồng của tỉnh. Chỉ đạo điều tra, tổng hợp số liệu ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên mạ và lúa sớm theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện triển khai đợt diệt chuột tập trung kéo dài đến hết tháng 2, đây là thời điểm trên đồng thiếu nguồn thức ăn, thiếu nơi ẩn nấp nên hiệu quả đánh chuột sẽ rất cao.

- Phân công cán bộ phụ trách, phối hợp chỉ đạo việc gieo mạ, cấy mô hình SRI + giống mới theo đúng kỹ thuật và bố trí các thí nghiệm theo phân công (So sánh lúa lai - lúa thuần; thời vụ,..). Chủ trì công tác tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền kỹ thuật gieo mạ thưa, che phủ nilon, cấy mạ non, cấy thưa và sục bùn bón thúc sớm theo kỹ thuật SRI, phấn đấu đảm bảo đủ chỉ tiêu diện tích áp dụng SRI.

- Chủ trì tổ chức khóa tập huấn phương pháp khảo nghiệm thuốc; Hội thảo cải tiến phương thức quản lý các khảo nghiệm thuốc trong năm 2011 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các mô hình, dự án:

+ Hoàn thiện báo cáo, thanh toán mô hình cây khoai tây. Triển khai DA SRI vụ xuân 2011 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

+ Chủ trì triển khai các mô hình diện rộng: Ngô nếp, ngô ngọt (Việt Trì); Sắn (Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, ...) trong đó có 1 mô hình trồng xen cây cao su; Lạc (Yên Lập); Đậu tương (Thanh Thủy).

+ Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trừ cỏ, thuốc dùng trên cây rau đảm bảo VSATTP trước, trong, sau dịp tết. 

- Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, thẩm định thủ tục cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định, chú ý các đại lý đã hết hạn trong năm 2010. Lập kế hoạch tập huấn bổ sung định kỳ cho các đại lý năm 2011.

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật cập nhật đầy đủ danh mục thuốc BVTV, danh sách đại lý trên trang Web.

4. Trạm KDTV:

- Hoàn thiện thống kê diện tích cấy lúa lai nhập khẩu của các huyện; Điều tra, theo dõi cây trồng sau nhập khẩu theo quy định; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo dự án rau an toàn Tân Đức trong thời gian chờ xây dựng kế hoạch hoạt động mới.

5. Công tác tuyên truyền:

- Kết quả, kinh nghiệm triển khai mô hình khoai tây; Hướng dẫn kỹ thuật SRI.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

III/ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TOÀN CHI CỤC:

- Tập trung lực lượng chỉ đạo gieo, cấy, chăm sóc lúa xuân theo SRI, phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu diện tích. Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

- Tổ chức đón tết Tân Mão an toàn, vui vẻ, tiết kiệm.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn