Thứ Ba, 30/11/2021
bao cao ket qua cong tac thang 2 N2011
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 02 - NĂM 2011

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 02/2011:

1. Diện tích gieo trồng, tình hình sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Diện tích gieo trồng:

- Mạ xuân: Diện tích: 1.122,4 ha; GĐST: 1,5 - 4 lá.

- Lúa chiêm, xuân sớm: Diện tích: 1.144,6 ha: GĐST: Đẻ nhánh.

- Lúa xuân trung: Diện tích: 244,6 ha: GĐST: Hồi xanh - đẻ nhánh.

- Lúa xuân muộn: Diện tích: 26.646,9 ha: GĐST: Cấy - hồi xanh.

- Rau các loại: Diện tích: 1182,3 ha; GĐST: Phát triển thân lá - thu hoạch.

- Ngô xuân: Diện tích: 2.911,5 ha; GĐST: Gieo - 2 lá.

- Cây chè: Diện tích: 15.600 ha; GĐST: Phát triển búp.

- Cây cao su: Diện tích 120 ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Cây lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng tập trung: 3.409,2 ha.

b, Tình hình sâu bệnh

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh tháng 02/2011

 

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Tổng số

Nhẹ

TB

Nặng

TH > 70% NS

Tổng số

Lần 1

Lần 2

Mạ

Bệnh sinh lý

190,4

138,7

37,9

13,7

 

 

 

 

Lúa

Bệnh nghẹt rễ sinh lý

142,5

65,4

61

16

 

 

 

 

Bệnh vàng lá sinh lý

234,6

133,8

78,3

22,5

 

 

 

 

Rau

Bọ nhảy

38,5

37,5

1

 

 

 

 

 

Sâu xanh

49,3

49,3

 

 

 

 

 

 

Sâu tơ

10,4

10,4

 

 

 

 

 

 

Bệnh sương mai

1,1

1,1

 

 

 

 

 

 

Bệnh đốm vòng

5,7

5,7

 

 

 

 

 

 

 * Nhận xét:

- Trên mạ: Bệnh sinh lý gây hại hầu hết tại các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng tại Hạ Hoà. Các đối tượng rầy các loại, bọ trĩ, chuột gây hại nhẹ rải rác.

- Trên lúa: Bệnh nghẹt rễ sinh lý, vàng lá sinh lý hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng tại Lâm Thao, Hạ Hoà. Các đối tượng: Rầy các loại, chuột, ốc bươu vàng hại nhẹ rải rác.

- Trên rau: Bọ nhảy hại nhẹ đến trung bình. Các đối tượng sâu xanh, sâu tơ, bệnh đốm vòng, bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Trên ngô xuân: Châu chấu, chuột, sâu ăn lá hại nhẹ rải rác tại Hạ Hoà, Cẩm Khê.

- Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải tại Cẩm Khê.

- Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả thực hiện công việc chỉ đạo:

- Tham gia đoàn công tác chỉ đạo sản xuất theo quyết định của Giám đốc Sở. Xây dựng xong kế hoạch triển khai chi tiết nhiệm vụ và phân bổ kinh phí của đơn vị năm 2011 theo Quyết định của Sở.

- Tổ chức điều tra, DTDB và ra 04 thông báo sâu bệnh kỳ gửi về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.  Hướng dẫn triển khai đợt diệt chuột tập trung.

- Thành lập 04 tổ công tác phụ trách chỉ đạo gieo cấy mô hình diện rộng theo kỹ thuật SRI và phòng trừ sâu bệnh vụ xuân 2011 tại 13/13 huyện, thành, thị.

- Tổ chức tập huấn được 14 buổi về kỹ thuật SRI cho 926 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Triển khai mô hình trình diễn hiệu lực thuốc trừ cỏ FERIM 18.5 WP của Công ty CP BVTV TW I trên lúa cấy mô hình SRI tại Đoan Hùng, diện tích 5,0 ha.

    - Báo cáo tổng kết mô hình cây khoai tây vụ đông 2010. Triển khai mô hình trồng ngô nếp tại xã Sông Lô Thành phố Việt Trì đảm bảo tiến độ.

3. Chương trình IPM - KHCN:  

Triển khai DA SRI vụ xuân 2011 theo kế hoạch. Phối hợp Veco, UBND xã Tân Đức triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2011 đến các hộ trong nhóm sản xuất rau an toàn của xã.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

   - Kiểm tra sinh vật hại đối với 15,04 tấn nông sản trong kho của 7 lượt cá nhân các huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, TP Việt Trì. Kiểm tra thủ tục KDTV 7,34 tấn ngô giống của 5 hộ huyện Đoan Hùng, Thanh Ba hàng đủ thủ tục, giấy tờ KDTV. Qua kiểm tra phát hiện các đối tượng hại kho thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Thống kê diện tích lúa sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các trạm Tân Sơn, Đoan Hùng, Thanh Ba, TP Việt Trì điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu. Qua điều tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo cây trồng sau nhập khẩu tháng 02 năm 2011 gửi Trung tâm KDTV SNK I - Hà Nội.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra được 35 hộ KD thuốc BVTV ở 11 huyện, thành, thị (Đoan Hùng 05 hộ; Hạ Hòa 04 hộ; Cẩm khê 05 hộ; Phù Ninh 02 hộ; Thanh Thủy 02 hộ; Lâm Thao 02 hộ; Tân Sơn 02 hộ; Tam Nông 02 hộ; Việt Trì 01 hộ; Thanh Ba 04 hộ; Yên Lập 06 hộ) phát hiện 01 hộ ở Yên Lập vi phạm (Chứng chỉ hết hạn), xử lý nhắc nhở.

- Kiểm tra được 11 hộ sử dụng thuốc trừ cỏ lúa (Thanh Ba 4 hộ, Lâm Thao 07 hộ) Các hộ sử dụng đúng theo hướng dẫn

- Giám sát công ty ADC giới thiệu tính năng, tác dụng của thuốc trừ cỏ, trừ sâu 12 cuộc (huyện Thanh Ba 01 cuộc, Đoan Hùng 01 cuộc, Hạ Hòa 03 cuộc; Thanh Thủy 04 cuộc; Yên Lập 03 cuộc) Công ty chấp hành quy định của pháp luật.

6. Công tác khác: Thực hiện tốt công tác trực tết nguyên đán, bảo vệ cơ quan đảm bảo an toàn.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn