Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 4 N2011
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 04 - NĂM 2011

 

 


I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 04/2011:

1. Diện tích gieo trồng, tình hình sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Diện tích gieo trồng:

- Lúa chiêm, xuân sớm: Diện tích: 1.144,6 ha; GĐST: Cuối đẻ nhánh.

- Lúa xuân trung: Diện tích: 289 ha; GĐST: Đẻ nhánh rộ.

- Lúa xuân muộn: Diện tích: 34.463,3 ha; GĐST: Đẻ nhánh rộ.

- Rau các loại: Diện tích: 2.750,2 ha; GĐST: Phát triển thân lá - thu hoạch.

- Ngô xuân: Diện tích: 6.136 ha; GĐST: 6 - 9 lá.

- Đậu tương: Diện tích: 258,6 ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Cây chè: Diện tích: 15.600 ha; GĐST: Phát triển búp - thu hoạch.

- Cây cao su: Diện tích 107 ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Cây lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng tập trung: 3.409,2 ha.

b, Tình hình sâu bệnh:

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh tháng 4/2011

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Tổng số

Nhẹ

TB

Nặng

TH>70

%NS

Tổng số

Lần 1

Lần 2

Lúa

Ốc bươu vàng

877,8

701,2

176,6

 

 

583,3

583,3

 

B. nghẹt rễ sinh lý

407,8

292,1

115,7

 

 

94,3

94,3

 

B.vàng lá sinh lý

382,7

316,6

66,1

 

 

66,1

66,1

 

Ruồi đục nõn

1558,9

1265,4

293,5

 

 

92,2

92,2

 

Đạo ôn lá

314,5

314,5

 

 

 

47,3

47,3

 

Bọ trĩ

379,8

369,8

10

 

 

 

 

 

Ngô

Bệnh đốm lá

17,5

17,5

 

 

 

 

 

 

Sâu ăn lá

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

Rau

Bọ nhảy

15,4

15,4

 

 

 

0,5

0,5

 

Sâu xanh

22

22

 

 

 

 

 

 

Chè

Rầy xanh

1069,9

1069,9

 

 

 

 

 

 

Bọ xít muỗi

148,2

148,2

 

 

 

 

 

 

Bệnh phồng lá

327,8

327,8

 

 

 

 

 

 

Bệnh đốm nâu

214

214

 

 

 

 

 

 

* Nhận xét:

- Trên lúa: Ốc bươu vàng, ruồi đục nõn, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ sinh lý, vàng lá sinh lý hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đạo ôn, rầy các loại, bệnh khô vằn, sâu đục thân gây hại nhẹ. Bọ xít dài, bọ xít đen xuất hiện rải rác.

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Trên ngô: Bệnh đốm lá, sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh sinh lý, bệnh khô vằn gây hại nhẹ.

- Trên cây đậu tương: Sâu cuốn lá, ruồi đục thân, bệnh lở cổ rễ gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, bọ xít hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

- Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả thực hiện công việc chỉ đạo:

- Ra 04 thông báo sâu bệnh kỳ gửi Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.

- Lãnh đạo Chi cục và 3 cán bộ tham gia các đoàn công tác chỉ đạo sản xuất tại các  huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh từ ngày 05/4/2011 đến ngày 15/4/2011, theo Quyết định số 179 ngày 04/4/2011 của giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tham gia Lễ hội chè đất tổ tại Đền Hùng theo sự phân công của Sở.

- Chỉ đạo 13/13 trạm BVTV huyện, thành, thị tiến hành tổng điều tra sâu bệnh trên lúa, theo dõi và chỉ đạo chăm sóc, bón phân các mô hình SRI trên toàn tỉnh (Tổng diện tích áp dụng SRI vụ chiêm xuân là 5.893,9 ha)

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhằm kiềm chế lạm phát năm 2011 theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ.

3. Chương trình IPM - KHCN:  

- Chỉ đạo triển khai phun phân bón lá Pomior các mô hình trên một số cây trồng, gồm: Mô hình lúa (Tân Sơn, Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Sơn, Yên Lập); mô hình lạc (Tam Nông); mô hình chè (Tân Sơn, Thanh Sơn).

- Chỉ đạo việc thực hiện các mô hình trồng sắn cao sản tại các huyện: Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Tân Sơn, Đoan Hùng. Yên Lập (Tổng diện tích các mô hình sắn: 11,572 ha).

- Theo dõi, kiểm tra mô hình ngô nếp tại Sông Lô - Việt Trì đảm bảo tiến độ.

- Phối hợp cùng với VECO, triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động dự án rau năm 2011 trên địa bàn xã Tân Đức - Việt Trì.

- Tổng hợp số liệu, viết báo cáo kết quả khảo nghiệm thuốc trừ cỏ Fenrim 18.5WP, Nasip 50WP trên lúa. Triển khai khảo nghiệm thuốc kích thích sinh trưởng Cozoni 0,1%  trên lúa tại Tứ Xã - Lâm Thao.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

Kiểm tra sinh vật hại đối với 3,5 tấn nông sản trong kho của 4 cá nhân huyện Phù Ninh (1), TP Việt Trì (3). Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu tại huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, TP Việt Trì và 32 ha ngô NK 4.300 tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh. Chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 04 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra được 33 hộ KD thuốc BVTV ở 12 huyện, thành, thị, phát hiện 01 hộ ở huyện Đoan Hùng vi phạm (không có chứng chỉ), UBND xã Vân Đồn xử phạt 500.000 đồng.

- Kiểm tra được 02 hộ sử dụng thuốc ở Thị xã Phú Thọ, 02 hộ sử dụng đúng theo hướng dẫn.

- Trong tháng gia hạn  05 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế “Một” cửa.

-  Tổ chức tập huấn bổ sung định kỳ kinh doanh thuốc BVTV năm 2011 ở 03 huyện (Cẩm Khê, Tân Sơn, Tam Nông) được 82 hộ.

- Tham gia dự 04 cuộc Hội thảo thuốc BVTV ở huyện Đoan Hùng của Công ty Cổ phần thuốc BVTV I Trung ương, Công ty chấp hành tốt quy định của pháp luật.

6. Công tác khác:

 11/13 trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh được 64 buổi cho 3.838 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

 Theo dõi thí nghiệm về khả năng ra lá lúa và điều kiện cho bông tại nhà lưới và ngoài đồng ruộng.

Phun thử nghiệm 3 loại thuốc kích thích sinh trưởng kết hợp với phân bón lá SOGAN siêu ra rễ, diện tích 900 m2 trên lúa gieo thẳng ảnh hưởng rét sinh trưởng phát triển chậm tại huyện Thanh Ba để có cơ sở chỉ đạo áp dụng trên diện rộng.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 04/2011: (Có biểu kèm theo).

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn