Thứ Ba, 30/11/2021
bao cao ket qua cong tac thang 5 N2011
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 05 - NĂM 2011

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 05/2011:

1. Diện tích gieo trồng, tình hình sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Diện tích gieo trồng:

- Lúa chiêm, xuân sớm: Diện tích: 1.144,6 ha: GĐST: Đòng già - Trỗ bông.

- Lúa xuân trung: Diện tích: 289 ha: GĐST: Trỗ bông.

- Lúa xuân muộn: Diện tích: 34.471,4 ha: GĐST: Đòng già - Trỗ bông.

- Rau các loại: Diện tích: 3.858,4 ha; GĐST: Phát triển thân lá - thu hoạch.

- Ngô xuân: Diện tích: 6.104,6 ha; GĐST: Trỗ cờ - phun râu, làm hạt.

- Đậu tương: Diện tích: 367,9 ha; GĐST: Ra hoa - làm quả.

- Cây chè: Diện tích: 15.600 ha; GĐST: Phát triển búp - thu hoạch.

- Cây cao su: Diện tích 107 ha; GĐST: Phát triển thân lá.

- Cây lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng tập trung: 3.409,2 ha.

b, Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: Rầy các loại, bệnh khô vằn, chuột gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân cú mèo, bọ xít dài hại nhẹ đến trung bình. Bệnh vàng lá sinh lý, bọ xít dài, bệnh bạc lá gây hại nhẹ.

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Trên ngô: Bệnh đốm lá nhỏ, sâu đục thân, đục bắp hại nhẹ đến trung bình. Bệnh khô vằn, bệnh đốm lá lớn, châu chấu, rệp cờ gây hại nhẹ.

- Trên cây đậu tương: Sâu cuốn lá, sâu đục quả gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm hại nhẹ trên cây bưởi tại Đoan Hùng. Bọ xít nâu, nhện lông nhung, bệnh thán thư hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

- Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn. Châu chấu tre, mai, luồng tại Đoan Hùng nở gây hại nhẹ trên tre luồng và lúa ngô.

2. Kết quả thực hiện công việc chỉ đạo:

- Điều tra DTDB sâu bệnh, tổng hợp số liệu ra 04 thông báo sâu bệnh kỳ  gửi về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định. Ra thông báo cao điểm sâu bệnh vụ chiêm xuân 2011. Công văn gửi UBND huyện Tân Sơn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy hại lúa chiêm xuân 2011.

- 13/13 trạm BVTV huyện, thành, thị tiến hành tổng điều tra sâu bệnh trên lúa, kết hợp theo dõi các mô hình SRI trên toàn tỉnh. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa chiêm xuân.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhằm kiềm chế lạm phát năm 2011 theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ.

- Điều tra phát hiện, chỉ đạo dập dịch, tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình châu chấu hại tre, mai, luồng và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ tại các xã đã xuất hiện tại huyện Đoan Hùng. Đến ngày 20/5/2011 đã có 12 xã, thị trấn xuất hiện châu chấu non mới nở, diện tích nhiễm là 71,7 ha, trong đó: Trên lúa, ngô là 37,7 ha; trên đồi rừng là 34 ha. Diện tích đã phòng trừ là 67,5 ha.

3. Chương trình IPM - KHCN:  

- Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo chăm sóc 5.893,9 ha lúa áp dụng SRI trên 13 huyện, thành, thị; Chăm sóc và theo dõi 06 mô hình trồng sắn, tổng diện tích trồng: 11,172 ha (Cẩm Khê 3 ha, Hạ Hòa 1 ha, Đoan Hùng 1,5 ha; Thanh Sơn 4,5 ha, Tân Sơn 0,072 ha, Yên Lập 1,5 ha), trong đó có 02 mô hình điểm là Cẩm Khê và Thanh Sơn; Mô hình phun cho lúa tại Tân Phú - Tân Sơn và xã Sơn Dương - Lâm Thao (Mỗi xã 10 ha) và 16 ha giống Vân Quang 14, D.ưu 130 tại các xã Địch Quả - Thanh Sơn (7 ha), Tử Đà - Phù Ninh (5 ha), Thanh Miếu - Việt Trì (4 ha). Trên chè huyện Thanh Sơn 02 ha, huyện Tân Sơn 02 ha. Trên sắn 3 ha tại Cẩm Khê. Trên lạc 2 ha tại Tam Nông.

- Tổng hợp số liệu và tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình ngô nếp tại Sông Lô Việt Trì.

- Phối hợp cùng với VECO, xây dựng kế hoạch hoạt động dự án rau năm 2011 trên địa bàn xã Tân Đức - Việt Trì để ký thỏa thuận dự án.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp với Chi cục KDTV vùng V điều tra sinh vật hại đối với 825,2 tấn nông sản trong kho tại các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, TP Việt Trì. Thực hiện điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu, giai đoạn đòng - trỗ; 4 kỳ trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn xoáy nõn - chín sữa. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 05 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra được 33 hộ KD thuốc BVTV ở 12 huyện, thành, thị (Việt Trì 03 hộ, Yên Lập 04 hộ, Lâm Thao 02 hộ; Phù Ninh 02 hộ; Hạ Hòa 04 hộ; Tam Nông 02 hộ; Cẩm khê 02 hộ; Phú Thọ 04 hộ; Tân Sơn 04 hộ; Thanh Ba 02 hộ; Thanh Sơn 02 hộ; Thanh Thủy 02 hộ). Không phát hiện vi phạm.

- Tham gia đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra được 10 cửa hàng KD thực phẩm (Lâm Thao 02 hộ; TX Phú Thọ 02 hộ, Thanh Thủy 02 hộ; Việt Trì 02 hộ), các hộ thực hiện tốt, không vi phạm quy định pháp luật.

- Đã kiểm tra được 22 hộ sử dụng thuốc BVTV (Thị xã Phú Thọ 12 hộ; Tam Nông 05 hộ; Thanh Sơn 02 hộ; Thanh Thủy 04 hộ), các hộ sử dụng đúng.

- Kiểm tra, giám sát 16 cuộc hội thảo thuốc BVTV do Công ty Syngenta và công ty ADC tổ chức tại các huyện (Đoan Hùng 07 cuộc; Thanh Sơn 02 cuộc; Tân Sơn 02 cuộc; Hạ Hòa 03 cuộc; Thanh Ba 02 cuộc). Các Công ty chất hành tốt quy định của pháp luật.

- Trong tháng cấp 11 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế “Một cửa" (gia hạn 02 và cấp mới 09).

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- 08/13 trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh được 24 buổi cho 1.460 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Phối hợp Công ty TNHH Việt Thắng tổ chức Hội thảo giới thiệu tính năng tác dụng một số loại thuốc BVTV mới.

- Phối hợp với Công ty CP Hoá chất và Supe phốt phát Lâm Thao tổ chức 02 lớp tập huấn sử dụng phân bón NPK Lâm Thao bón cho sắn tại Thanh Sơn và Cẩm Khê cho 80 hộ tham gia.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông xây dựng 01 chuyên mục khuyến nông về sâu bệnh hại lúa chiêm xuân phát trên đài truyền hình tỉnh.

7. Công tác khác:

Tham gia Liên hoan văn nghệ của ngành Nông nghiệp & PTNT chào mừng kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử đại hội đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn