Thứ Sáu, 3/12/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 11 N2011
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 11 - NĂM 2011

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 11/2011:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên ngô: Bệnh đốm lá nhỏ hại nhẹ đến trung bình. Bệnh sinh lý, rệp, sâu đục thân, đục bắp, sâu ăn lá gây hại nhẹ. Bệnh lùn sọc đen hại cục bộ tại Cẩm Khê.

- Trên rau: Sâu xanh hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bọ nhảy, sâu khoang hại nhẹ đến trung bình. Bệnh sương mai, bệnh đốm vòng, bệnh thối nhũn, sâu tơ gây hại nhẹ.

    - Trên cây khoai tây: Bệnh lở cổ rễ, sâu xám gây hại nhẹ rải rác.

    - Trên cây đậu tương: Bệnh gỉ sắt, bệnh sương mai, sâu cuốn lá gây hại nhẹ.

- Trên cây chè: Bọ xít muỗi, bệnh đốm nâu, đốm xám hại nhẹ đến trung bình. Rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, sâu vẽ bùa hại  nhẹ trên cây bưởi.

- Trên cây rừng: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Duy trì các điểm điều tra DTDB trên các đối tượng cây trồng.

- Tổng hợp kết quả và ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ, 01 thông báo, dự báo sâu bệnh tháng và biện pháp phòng trừ gửi Trung tâm BVTV phía bắc, Cục BVTV, Phòng Trồng trọt, phòng Kế hoạch Sở theo quy định.

3. Chương trình IPM - KHCN:  

- Chương trình SRI: Tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình SRI tại Tân Sơn.

- Mô hình khoai tây vụ đông: Hướng dẫn kỹ thuật ủ, trồng rặm và chăm sóc, bón phân cho khoai tây tại các mô hình. Tổng diện tích 10 ha, trong đó: Kinh Kệ - Lâm Thao (1 ha); Tất Thắng - Thanh Sơn (1ha); Xuân Thuỷ - Yên Lập (4 ha); Yên Kiện - Đoan Hùng (4 ha).

- Mô hình sắn: Tiếp tục theo dõi các mô hình sắn tại Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập. Tại các mô hình cây sắn đang giai đoạn phát triển củ, chuẩn bị thu hoạch.

- Dự án RAT Tân Đức: Triển khai các hoạt động theo kế hoạch: Họp LCC - Tập huấn về ghi chép nhật ký đồng ruộng; Tổ chức tập huấn sơ chế, bảo quản, đóng gói sản phẩm; Họp thảo luận và thống nhất quy chế, phương thức vận hành cửa hàng; Thu thập số liệu sản xuất và tiêu thụ rau tại các điểm chợ tháng 11.Chỉ đạo việc thực hiện làm nhà lưới.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu; 10 ha rau tại Việt Trì; Chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 9,5 tấn nông sản trong kho. Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 11 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Thanh kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 31 hộ, không phát hiện vi phạm.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 446 hộ phát hiện 32 hộ vi phạm, trong đó 20 hộ (sai nồng độ, liều lượng), 05 hộ (hỗn hợp nhiều loại thuốc), 05 hộ (dùng phân tươi tưới cho rau), 02 hộ (sử dụng thuốc trên cây lúa phun cho rau). Xử lý nhắc nhở.

- Thẩm định hồ sơ thủ tục cấp 03 chứng chỉ hành nghề (cấp mới 02 và gia hạn 03).

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây khoai tây và cây vụ đông được 13 buổi cho 591 người. Phối hợp Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tập huấn 2 cuộc cho 120 người về sử dụng phân NPK Lâm Thao bón cho khoai tây.

- Phối hợp với Đài PTTH xây dựng và đưa 01 tin phóng sự về kỹ thuật trồng khoai tây phát trên Đài PTTH tỉnh.

7. Công tác khác:

- Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn gửi Cục Bảo vệ thực vật.

- Cử 02 cán bộ tham gia tập huấn về khảo nghiệm thuốc tại Thái Bình do Trung tâm Khảo nghiệm và Kiểm định thuốc BVTV tổ chức.

    - Cử 02 cán bộ tham gia phục vụ Lễ hội chè tại Thái Nguyên.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về QLCL theo tiêu chuẩn ISO: 9001- 2008 cho toàn bộ CBCCVC Chi cục.

- Thực hiện đánh giá phân loại và bình xét thi đua khen thưởng năm 2011 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 11/2011: (Có biểu kèm theo).

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn