Thứ Ba, 30/11/2021
Ke hoach cong tac thang 01 N 2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  01 - NĂM 2012

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, trên mạ trà xuân sớm theo quy định; Lưu ý các loại bệnh trên cây khoai tây.

2. Chuẩn bị địa điểm triển khai mô hình SRI vụ xuân 2012; Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch giao. Phối hợp chỉ đạo mở rộng diện tích sử dụng thuốc trừ cỏ lồng vực theo kết quả khảo nghiệm năm 2011.

3. Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông; Đặc biệt lưu ý các mô hình và diện tích trồng khoai tây làm đất tối thiểu. Phối hợp tổ chức HNĐB mô hình Khoai tây.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp rà soát, hoàn thành các hoạt động theo kế hoạch năm 2011; Xây dựng kế hoạch 2012. 

- Mô hình Giảm nghèo: Theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, chuẩn bị HNĐB 02 mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu tại Yên Lập và Đoan Hùng.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan và bảo vệ cuối năm. Hoàn thiện việc sửa chữa Văn phòng và Trạm Phú Thọ. 

- Thanh quyết toán các nguồn kinh phí: Mô hình giảm nghèo; Dự án RAT Tân Đức xong trước 26/12; Ngân sách Nhà nước xong trước 28/12.

- Lập kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2012; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Chuẩn bị các điều kiện ăn tết, đón xuân toàn đơn vị (Từ 15 - 20/12 âm lịch).

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, trên mạ trà xuân sớm theo quy định; Lưu ý các loại bệnh trên cây khoai tây.

- Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông; Đặc biệt lưu ý các mô hình và diện tích trồng khoai tây làm đất tối thiểu. Chủ trì, phối hợp các Trạm tổ chức HNĐB mô hình Khoai tây.

- Chỉ đạo, phân công cán bộ phối hợp các Trạm chuẩn bị địa điểm triển khai mô hình SRI vụ xuân 2012; Chủ trì, điều phối tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch giao. Chỉ đạo mở rộng diện tích sử dụng thuốc trừ cỏ lồng vực theo kết quả khảo nghiệm năm 2011.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP trong dịp tết.

- Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Tập trung triển khai các hoạt động DA RAT Tân Đức theo kế hoạch đã được phê duyệt; Thanh quyết toán kinh phí DA năm 2011 (Xong trước 26/12/2011).

- Chủ trì xây dựng, tổng hợp kế hoạch năm 2012 trình VECO phê duyệt.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả mô hình và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc BVTV, thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón sinh học mới cho các cây trồng vụ đông.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn