Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 12 N 2011
Gửi bài In bài

                                                                                         BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12 - NĂM 2011

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 12/2011:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên mạ xuân sớm: Bệnh sinh lý, rầy các loại gây hại nhẹ rải rác.

- Trên ngô: Bệnh khô vằn, bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, rệp hại nhẹ đến trung bình; Sâu đục thân, đục bắp gây hại nhẹ; Chuột hại cục bộ.

- Trên rau: Sâu xanh, bọ nhảy hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Sâu tơ, bệnh sương mai hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đốm vòng, bệnh thối nhũn, rệp, sâu  khoang gây hại nhẹ.

- Trên cây đậu tương: Bệnh sương mai hại nhẹ đến trung bình; Sâu đục quả gây hại nhẹ.

- Trên cây khoai tây: Bệnh xoăn lá hại nhẹ đến trung bình; bệnh héo xanh, rệp, sâu xanh gây hại nhẹ.

- Trên cây chè: Rầy xanh, bệnh đốm nâu, đốm xám hại nhẹ đến trung bình. Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, sâu vẽ bùa hại nhẹ trên cây bưởi.

- Trên cây rừng: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Duy trì 39 điểm điều tra DTDB trên cây ngô, rau; 21 điểm trên cây chè; 05 điểm trên cây ăn quả, 05 điểm trên cây rừng phù hợp với cơ cấu cây trồng của từng huyện, thành, thị.

- Tổng hợp kết quả và ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ gửi Trung tâm BVTV phía Bắc, Cục BVTV, Phòng Trồng trọt, phòng Kế hoạch Sở theo quy định. Ban hành 01 thông báo, dự báo sâu bệnh tháng và biện pháp phòng trừ.

3. Chương trình IPM - KHCN: 

- Theo dõi, chỉ đạo bón phân thúc lần 2 cho 04 mô hình khoai tây tại Đoan Hùng, Yên Lập, Lâm Thao và Thanh Sơn. Tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên khoai tây. Biên soạn và chuẩn bị in tài liệu phát tay cho nông dân về kỹ thuật SRI, kỹ thuật trồng khoai tây làm đất tối thiểu.

- Mô hình sắn: Kiểm tra, thu thập số liệu đánh giá các mô hình.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động dự án RAT Tân Đức theo kế hoạch được duyệt.

 4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn làm hạt - thu hoạch; Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 19,2 tấn nông sản trong kho. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục, giấy tờ KDTV, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 12, năm 2011 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội. Báo cáo kết quả kiểm dịch thực vật nội địa quý IV, tổng kết năm 2011 gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

Phối hợp với trạm BVTV huyện, thành thị kiểm tra thuốc BVTV được 41 hộ, trong đó: Đoan Hùng kiểm tra được 05 hộ; Phù Ninh 04 hộ, Thanh Thủy 02 hộ; Thanh Sơn 01 hộ;  Hạ Hòa 06 hộ; Thanh Ba 02 hộ; Tân Sơn 03; Cẩm khê 02 hộ; Lâm Thao 02 hộ; Phù Ninh 04 hộ; Tam Nông 02 hộ; Yên lập 02 hộ; Phú Thọ 06 hộ. Các hộ không vi phạm.

Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 444 hộ trên rau, ngô vụ đông, vi phạm 76 hộ (chủ yếu là sai nồng độ, liều lượng, hỗn hợp nhiều loại thuốc, phun thuốc định kỳ,…) trong đó: Việt trì 50 hộ, vi phạm 15 hộ; Thanh Ba 16 hộ, vi phạm 7 hộ; Cẩm khê 48 hộ, vi phạm 14 hộ; Lâm Thao 41 hộ, vi phạm 21 hộ; Thanh sơn 53 hộ; Yên Lập 60 hộ; Hạ Hòa 52 hộ; Thanh Thủy 59 hộ; Tân Sơn 35 hộ; Phú Thọ 07 hộ; Tam Nông 23 hộ. Các hộ không vi phạm), xử lý nhắc nhở.

Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ buôn bán thuốc BVTV được 18 hộ (trong đó: Cấp mới: 01 hộ, Gia hạn: 17 hộ).

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TTr ngày 30/11/2011 của Chi cục Trưởng Chi cục BVTV Phú Thọ về việc thanh tra chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với trạm BVTV huyện Thanh Sơn, đoàn đã tổ chức thanh tra theo Quyết định vào ngày 06/12/2011 (có kết luận thanh tra riêng).

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây khoai tây và cây vụ đông được 12 buổi cho 690 lượt khuyến nông cơ sở và bà con nông dân

- Phối hợp với Đài PTTH xây dựng và đưa 01 tin phóng sự về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại khoai tây phát trên Đài PTTH tỉnh.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn