Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac T5 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 5 - NĂM 2012

 

 


I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 5/2012:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: Rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh vàng lá sinh lý hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Bệnh đạo ôn, bọ xít dài, chuột gây hại nhẹ đến trung bình; Bệnh đốm sọc vi khuẩn, châu chấu gây hại nhẹ.

- Trên ngô: Bệnh khô vằn hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bệnh đốm lá nhỏ, rệp cờ, sâu đục thân, đục bắp hại nhẹ đến trung bình.

- Trên cây chè: Nhện đỏ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Rầy xanh, bọ xít muỗi hại nhẹ đến trung bình; Bọ cánh tơ, bệnh đốm nâu, đốm xám, bệnh phồng lá chè gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bệnh chảy gôm, bệnh loét gây hại nhẹ rải rác trên cây bưởi tại Đoan Hùng. Bọ xít nâu, nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

- Trên cây rừng: Châu chấu tre lưng vàng hại trên tre, mai, luồng tại Đoan Hùng, tổng diện tích nhiễm là 81,05 ha, đã phòng trừ 81,05 ha; Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Chỉ đạo, thực hiện 39 điểm điều tra DTDB trên lúa; 21 điểm trên cây chè; 05 điểm trên cây ăn quả. Tổng điều tra sâu bệnh 03 đợt trên 13 huyện, thành, thị. Tổng hợp kết quả và ban hành 05 thông báo sâu bệnh kỳ gửi Trung tâm BVTV phía bắc, Cục BVTV, Phòng Trồng trọt, phòng Kế hoạch Sở theo quy định.

- Kiểm tra các mô hình SRI, ban hành 01 thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 25/4 và 01 thông báo khẩn kỳ 5/5, dự báo 10 ngày tới và biện pháp chỉ đạo phòng trừ.

- Thường xuyên cử cán bộ phối hợp điều tra sâu bệnh tại các xã XDNTM (Thượng Nông, An Đạo), nắm tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Tam Nông; Tổng hợp và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời.

- Tiến hành khảo nghiệm 12 loại thuốc BTVT, tổng hợp kết quả 12 loại thuốc đợt 1 gửi báo cáo về Trung tâm Khảo nghiệm thuốc theo quy định.

- Về HTX dịch vụ điểm tại 13 huyện, kết quả: 6/13 HTX tổ chức phun thuốc trừ rầy, đạo ôn tập trung: Tổng diện tích phun tập trung là: 158,28 ha, trong đó Đào Xá - Thanh Thuỷ (1 ha); Văn Lung - Phú Thọ (20 ha); Thượng Long - Yên Lập (55 ha); Thanh Vân - Thanh Ba (1,5 ha); Chí Đám - Đoan Hùng (50 ha); An Đạo - Phù Ninh (1,08 ha); 2/13 HTX tổ chức diệt chuột tập trung, gồm các HTX: Thượng Nông - Tam Nông; Phùng Xá - Cẩm Khê.

- Phối hợp, theo dõi mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

- Cập nhật đầy đủ 05 thông báo sâu bệnh kỳ; 05 kỳ điều tra sâu bệnh tỉnh; 02 thông báo, dự báo sâu bệnh kỳ 25/4 và kỳ 5/5.

3. Chương trình KHCN:

- Chương trình SRI: Kiểm tra sâu bệnh, đánh giá các mô hình điểm chuẩn bị tổ chức hội nghị đầu bờ. Hướng dẫn thực hành đồng ruộng lớp (FFS) nông dân xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

- Mô hình khoai tây giống tại Phường Minh Nông - TP Việt Trì: Tiếp tục theo dõi, chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch.

- Tiếp tục theo dõi mô hình trồng xen gừng - Bưởi tại Đoan Hùng.

- Dự án rau: Lấy mẫu đất nước nhắc lại; tổ chức và tham gia tập huấn TOT; Theo dõi, chăm sóc các mô hình. Tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất rau an toàn giữa các tổ chức Veco Việt Nam - Bỉ - Indonesia - Philippin tổ chức tại Tân Đức.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa, ngô sau nhập khẩu. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Phối hợp Chi cục KDTV vùng V điều tra sinh vật hại đối với 2.213 tấn nông sản trong kho. Cấp giấy chứng nhận KDTV theo yêu cầu cho 23 tấn lúa giống của Công ty Cổ phần giống - Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam còn sống.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 5 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Thanh, kiểm tra buôn bán thuốc BVTV tại huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa được 09 hộ, không có hộ vi phạm; Kiểm tra chứng chỉ hết hạn sử dụng của 05 hộ tại huyện Cẩm Khê, phát hiện 01 hộ vi phạm, đoàn lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho UBND xã Đồng Cam xử phạt 200.000 đồng, còn lại 04 hộ không kinh doanh thuốc BVTV nữa, thu hồi 05 chứng chỉ đã hết hạn.

- 11/13 trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 41 hộ, phát hiện 04 hộ vi phạm (không có bảng giá thuốc). Xử lý nhắc nhở.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV: Được 111 hộ, trong đó 47 hộ không vi phạm, còn lại 64 hộ vi phạm là hỗn hợp nhiều loại thuốc, sai nồng độ liều lượng.

- Tổ chức tập huấn định kỳ cho các đại lý kinh doanh thuốc năm 2012 cho 5 lớp. Kết quả: Thanh Ba: 39/44; Hạ Hòa: 47/50; Đoan Hùng 89/103; Lâm Thao 58/61; Phù Ninh 46/48 đại lý tham gia.

- Đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng kinh doanh thuốc BVTV được 13 hộ, trong đó: 12 hộ xếp loại B; 01 hộ xếp loại A.

- Dự 07 cuộc hội thảo thuốc BVTV, trong đó: 03 cuộc của Công ty Cổ phần quốc tế Hòa Bình, 04 cuộc Công ty Cổ phần thuốc BVTV Sài Gòn. Các Công ty chấp hành đúng quy định.

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn kỹ thuật được 19 buổi cho 1.018 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân; 01 cán bộ tham gia tập huấn lớp TOT rau an toàn.

- Viết và gửi đăng trên báo Phú Thọ 1 bài, 1 ảnh (Phòng trừ bệnh bạc lá hại lúa).

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng 01 phóng sự về phòng trừ sâu bệnh hại khoai tây; 01 phóng sự  về phòng trừ châu chấu hại tre, mai, luồng. Phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh xây dựng chuyên mục Khuyến Nông - Bảo vệ thực vật tháng 5 phát trên Đài PTTH tỉnh.

- 100% đảng viên Văn phòng Chi cục tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập tấm gương Hồ Chí Minh tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và tại Văn phòng Chi cục.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 5/2012: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn