Thứ Ba, 30/11/2021
Ke hoach cong tac thang 8 năm 2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  8  - NĂM 2012

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7 và chủ nhật, tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh; Ra thông báo và hướng dẫn biện pháp phòng trừ cụ thể gửi cho tất cả các xã (UBND, CBKN, HTX); Lưu ý các đối tượng: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, rầy các loại, chuột.

2. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI, đảm bảo bón đón đòng đúng lúc, đủ lượng; Phun bổ sung 01 lần phân bón lá giai đoạn lúa sắp trỗ đảm bảo cho lúa trỗ nhanh, trỗ đều, chắc hạt.

3. Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, hướng dẫn: Biên soạn các hướng dẫn ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ về kỹ thuật bón phân, về phòng trừ từng loại sâu bệnh cụ thể chuyển cho các xã đọc nhiều lần trên Đài phát thanh

4. Triển khai các mô hình, DA:

- Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Chỉ đạo bón phân đón đòng theo đúng quy trình SRI; Theo dõi chặt chẽ thí nghiệm so sánh các loại phân bón trên đất lầy thụt, đất dộc chua (Bón bổ sung phân vi lượng).

- Hỗ trợ mô hình HTX dịch vụ tổng hợp triển khai Đợt phòng trừ sâu bệnh tập trung trong cao điểm tháng 8 để chỉ đạo nhân rộng.

- Tiếp tục chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

- Phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông, lưu ý công tác Phòng trừ sâu bệnh và theo dõi phòng chống lụt bão. Chỉ đạo các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở: Xử lý môi trường; Triển khai các mô hình vụ đông (An Đạo: Rau an toàn, cà chua sớm; Thượng Nông: Ngô ngọt, khoai tây, ớt, tỏi). Chỉ đạo MH chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ mùa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch.

5. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn. Phối hợp triển khai các lớp tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn kỹ thuật.

 II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác quản lý tài sản và vệ sinh cơ quan.

- Phối hợp tổ chức tốt Đại hội Công đoàn, Đại hội Chi bộ, gặp mặt tặng quà các cháu học sinh giỏi.

- Đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán gọn các hoạt động đã triển khai của các nguồn kinh phí; Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phân công lực lượng, làm việc cả thứ 7 và chủ nhật, phối hợp tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh; Tổng hợp số liệu, ra thông báo và hướng dẫn biện pháp phòng trừ cụ thể gửi cho tất cả các huyện; Lưu ý các đối tượng: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, rầy các loại, chuột.

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra công tác tập huấn, tuyên truyền nông dân áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI, đảm bảo bón đón đòng đúng lúc, đủ lượng; Phun bổ sung 01 lần phân bón lá giai đoạn lúa sắp trỗ đảm bảo cho lúa trỗ nhanh, trỗ đều, chắc hạt.

- Chủ trì, phối hợp, kiểm tra công tác thông tin, hướng dẫn: Biên soạn các hướng dẫn ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ về kỹ thuật bón phân, về phòng trừ từng loại sâu bệnh cụ thể gửi các huyện; Phối hợp thực hiện các phóng sự trên Đài PTTH Phú Thọ. 

- Chỉ đạo triển khai các mô hình, DA:

+ Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Chỉ đạo bón phân đón đòng theo đúng quy trình SRI; Theo dõi chặt chẽ thí nghiệm so sánh các loại phân bón trên đất lầy thụt, đất dộc chua (Bón bổ sung phân vi lượng).

+ Phân công cán bộ hỗ trợ mô hình HTX dịch vụ tổng hợp các huyện triển khai Đợt phòng trừ sâu bệnh tập trung trong cao điểm tháng 8 để nhân rộng.

+ Phối hợp chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Chủ trì chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông, lưu ý công tác Phòng trừ sâu bệnh và theo dõi phòng chống lụt bão. Chỉ đạo các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở: Xử lý môi trường; Triển khai các mô hình vụ đông (An Đạo: Rau an toàn, cà chua sớm; Thượng Nông: Ngô ngọt, khoai tây, ớt, tỏi). Chỉ đạo MH chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ mùa  tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

+ Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Chỉ đạo, phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

 3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin, quảng cáo thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn,...

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai 02 lớp tập huấn cấp chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật cho các hộ đăng ký mới đảm bảo chất lượng.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức điều tra, theo dõi sâu bệnh trên cây trồng sau nhập khẩu.

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. Tổ chức điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động Dự án Rau an toàn với tổ chức VECO tại Tân Đức - Việt Trì và tỉnh Vĩnh Phúc.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật bón đón đòng, phun phân bón lá cho lúa.

- Hướng dẫn phòng trừ 1 số loại sâu bệnh chính trong cao điểm tháng 8.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn