Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 9 N2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  9  - NĂM 2012

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7 và chủ nhật, tổ chức điều tra, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh tới tất cả các xã, phường, thị trấn; Lưu ý các đối tượng: Sâu cuốn lá, sâu đục thân - trà trỗ trong tháng 9; Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy các loại trên tất cả các trà.

Tổ chức điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ; Viết báo cáo làm rõ nguyên nhân tăng, giảm mức độ thiệt hại sâu bệnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ sau.

2. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn CBKN, nông dân phương pháp điều tra, nhận biết các đối tượng sâu bệnh; Kỹ thuật phun phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả. Biên soạn các hướng dẫn ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ về kỹ thuật phòng trừ từng loại sâu bệnh cụ thể chuyển cho các xã đọc nhiều lần trên Đài phát thanh

3. Phối hợp, chỉ đạo triển khai quyết liệt vụ đông: Làm ngô bầu, phấn đấu trồng đạt diện tích kế hoạch; Chuẩn bị điều kiện trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu gắn với tiêu thụ.

4. Triển khai các mô hình, DA:

- Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Phối hợp triển khai HNĐB (Cấp tỉnh, huyện, xã) đánh giá, so sánh kết quả các loại giống mới (lưu ý khả năng chống chịu), các loại phân bón, thời điểm phun phân bón lá, … để khuyến cáo mở rộng cho các vụ sau.

- Tiếp tục hỗ trợ mô hình HTX dịch vụ tổng hợp triển khai đợt phòng trừ sâu bệnh tập trung trong cao điểm tháng 9 để chỉ đạo nhân rộng.

- Tiếp tục chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

- Phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông, lưu ý công tác phòng trừ sâu bệnh, triển khai vụ đông. Chỉ đạo, theo dõi kết quả mô hình xử lý môi trường chăn nuôi và rác thải sinh hoạt, mô hình vụ đông tại các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở (An Đạo: Rau an toàn, cà chua sớm; Thượng Nông: Ngô ngọt, khoai tây, ớt, tỏi). Chỉ đạo triển khai mô hình trồng ngô đông, trồng khoai tây trên đất 2 lúa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch.

5. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Phối hợp triển khai các lớp tập huấn cấp chứng nhận chuyên môn kỹ thuật.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh xung quanh cơ quan.

- Đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán gọn các hoạt động đã triển khai của các nguồn kinh phí; Hoàn thành mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc và máy phun thuốc chuyên dụng.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phân công cán bộ, làm việc cả thứ 7 và chủ nhật, phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh tới tất cả các huyện, thành, thị. Lưu ý các đối tượng: Sâu cuốn lá, sâu đục thân - trà trỗ trong tháng 9; Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy các loại trên tất cả các trà.

Tổ chức điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ; Tổng hợp, viết báo cáo làm rõ nguyên nhân tăng, giảm mức độ thiệt hại sâu bệnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ sau.

- Chủ trì, chỉ đạo công tác tập huấn, hướng dẫn CBKN, nông dân phương pháp điều tra, nhận biết các đối tượng sâu bệnh; Kỹ thuật phun phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên Đài PTTH và báo Phú Thọ; Phân công viết bài cho Tạp chí NLN quý 3.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt vụ đông: Làm ngô bầu, phấn đấu trồng đạt diện tích kế hoạch; Chuẩn bị điều kiện trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu gắn với tiêu thụ. Triển khai trồng thử nghiệm Khoai lang giống mới.

- Triển khai các mô hình, DA:

+ Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Chủ trì, điều phối triển khai HNĐB (Cấp tỉnh, huyện, xã) đánh giá, so sánh kết quả các loại giống mới (lưu ý khả năng chống chịu), các loại phân bón, thời điểm phun phân bón lá, … để khuyến cáo mở rộng cho các vụ sau.

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai mô hình HTX dịch vụ tổng hợp thực hiện đợt phòng trừ sâu bệnh tập trung trong cao điểm tháng 9 để chỉ đạo nhân rộng. Chỉ đạo chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Chủ trì, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông, lưu ý công tác phòng trừ sâu bệnh, triển khai vụ đông. Kiểm tra, theo dõi kết quả mô hình Xử lý môi trường chăn nuôi và chất thải sinh hoạt, mô hình vụ đông tại các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở (An Đạo: Rau an toàn, cà chua sớm; Thượng Nông: Ngô ngọt, khoai tây, ớt, tỏi). Chỉ đạo, triển khai mô hình trồng ngô đông, trồng khoai tây trên đất 2 lúa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn. Chuẩn bị điều kiện triển khai 03 mô hình Giảm nghèo năm 2012.

- Dự án SRI: Tổ chức HNĐB, thanh quyết toán kinh phí năm 2012; Xây dựng kế hoạch năm 2013.

- DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động DA đã được phê duyệt.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin, quảng cáo thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, ... Thanh tra công tác phòng trừ sâu bệnh của các xã, HTX theo quyết định.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai 02 lớp tập huấn cấp chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật cho các hộ đăng ký mới đảm bảo chất lượng.

- Thẩm định hồ sơ, cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo cơ chế 1 cửa.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, chỉ đạo điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên lúa lai để tham gia chỉ đạo cơ cấu giống trong các vụ tới.

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng vụ đông nhập nội. Tổ chức điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động Dự án Rau an toàn với tổ chức VECO tại Tân Đức - Việt Trì và tỉnh Vĩnh Phúc.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn phòng trừ 1 số loại sâu bệnh chính trong cao điểm tháng 9.

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô bầu, trồng khoai tây làm đất tối thiểu.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn