Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 9
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9 - NĂM 2012

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 9/2012:

1. Chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra, DTDB và phòng trừ sâu bệnh:

- Huy động cán bộ, công chức, viên chức làm việc cả thứ 7 và chủ nhật để chỉ đạo, triển khai phòng trừ sâu bệnh: Thực hiện 03 kỳ điều tra sâu bệnh bổ xung, ban hành 04 thông báo kỳ 10 ngày: kỳ 20/8, kỳ 30/8, kỳ 5/9 và 15/9. Hầu hết diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng đều được phòng trừ.

- Thường xuyên nắm tình hình sản xuất nông nghiệp, tình hình sâu bệnh của huyện Tam Nông; Tổng hợp và gửi báo cáo tiến độ hàng ngày về Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời.

- Tổng hợp và báo cáo tiến độ phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hàng ngày từ 30/8 đến 12/9 (Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và rầy các loại) gửi phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT. Điều tra, đánh giá kết quả phòng trừ sâu đục thân tại 4 xã của huyện Lâm Thao: Cao Xá, Vĩnh Lại, Bản Nguyên và Kinh Kệ. Đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên trà mùa sớm tại Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Thuỷ.

2. Chương trình KHCN:

- Triển khai các mô hình, DA:

+ Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Tiến hành kiểm tra, rà soát các mô hình SRI tại các huyện để tổ chức hội nghị đầu bờ (Đã phối hợp tổ chức Hội nghị đầu bờ cấp xã tại xã Đào Xá - Thanh Thuỷ). Làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí năm 2012; triển khai xây dựng kế hoạch năm 2013.  

+ Tiếp tục chỉ đạo Mô hình trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng, kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Tổ chức thực hiện xử lý môi trường, chuồng trại chăn nuôi và rác thải sinh hoạt tại xã Kinh Kệ - huyện Lâm Thao, xã Thượng Nông - huyện Tam Nông, xã An Đạo - huyện Phù Ninh. Cấp vật tư và men vi sinh cho 137 hộ dân tham gia, hướng dẫn các hộ thực hiện phun men xử lý chuồng trại chăn nuôi và rác thải sinh hoạt.

+ Phối hợp với xã Thu Ngạc huyện Tân Sơn, quy hoạch vùng trồng ngô đông với diện tích 4 ha, xây dựng kế hoạch triển khai, đề nghị UBND huyện Tân Sơn hỗ trợ mô hình theo định mức chương trình 30a. Xây dựng tài liệu tập huấn trồng, chăm sóc ngô đông theo phương pháp làm ngô bầu.

+ Kiểm tra và lựa chọn đất trồng khoai tây tại Đoan Hùng, Thanh Thuỷ. Tổ chức tập huấn cho nông dân trong mô hình khoai tây làm đất tối thiểu tại xã Đào Xá, Thanh Thuỷ; Lựa chọn các hộ tham gia mô hình nuôi gà ri lai dưới tán rừng tại xã Minh Hoà huyện Yên Lập (Dự án giảm nghèo).

- DA RAT: Tiếp tục xây dựng cẩm nang PGS và hoàn thiện điều tra khảo sát nhân rộng PGS tại Vĩnh Phúc. Xây dựng mô hình trình diễn rau mới, rau trái vụ và thuốc sinh học; Tổng hợp, in danh mục các loại thuốc BVTV sử dụng trên rau; Thanh tra giám sát các hộ sản xuất rau.

- Thực hiện khảo nghiệm 28 loại thuốc. Làm thủ tục thanh toán được 32 loại thuốc khảo nghiệm.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Triển khai đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ đối với các giống lúa lai sau nhập khẩu tại các huyện, thành, thị; điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa, 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu tại 4 huyện: Phù Ninh, Thanh Ba, T.X Phú Thọ, T.P Việt Trì). Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 18 tấn nông sản trong kho (6,5 tấn TĂGS; 1,5 tấn ngô hạt; 10 tấn gạo) của 02 đơn vị huyện Phù Ninh. Qua điều tra phát hiện thấy các loài sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 9, quý III gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội; Báo cáo kết quả kiểm dịch thực vật nội địa quý III gửi Chi cục KDTV vùng V.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai việc phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm vụ mùa tại Phường Bạch Hạc, Phường Minh Nông và xã Thụy Vân thuộc Thành phố Việt Trì. UBND các xã, phường nhận đầy đủ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức phòng trừ, song kết quả phòng trừ sâu đục thân chưa tốt, cụ thể: Phường Bạch Hạc có 0,5 ha tỷ lệ dảnh hại 40 - 50% . Phường Minh Nông có 7,0  ha tỷ lệ dảnh hại 15 - 20 %; Xã Thụy Vân có 5,0 ha tỷ lệ dảnh hại 20 - 30 %. Nguyên nhân trong thời gian phòng trừ liên tục gặp mưa, phun không kỹ nên phòng trừ sâu đục thân 2 chấm không cao.

- Kết quả kiểm tra buôn bán thuốc BVTV trên 10 huyện, thành, thị được 32 hộ, phát hiện 04 hộ vi phạm (02 hộ không có bảng giá, 01 hộ thiếu dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, 01 hộ không có bảng giá), xử lý nhắc nhở.

- Tổ chức thi hết môn BVTV cho 72 học viên lớp huấn luyện chuyên môn thuốc BVTV, kết quả thi 71/72 học viên đạt; Tổ chức thi hết môn Pháp luật cho 56 học viên, kết quả thi 56/56 học viên đạt.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV trên 09 huyện, thành, thị được 170 hộ, phát hiện 48 hộ vi phạm (cả 48 hộ đều vi phạm về sai nồng độ, liều lượng, phối hợp nhiều loại thuốc), xử lý nhắc nhở.

- Giám sát 06 cuộc hội thảo thuốc BVTV cho nông dân của Công ty Syngenta. Công ty chấp hành quy định về hội thảo thuốc BVTV.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

Tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh được 22 buổi cho 1.072 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng và phát 06 phóng sự về tình hình sâu bệnh hại lúa và công tác chỉ đạo phòng trừ. Soạn 02 tin bài gửi 13 trạm BVTV huyện, thành, thị in gửi đến các xã trên địa bàn đọc trên truyền thanh xã về hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân hai chấm và rầy các loại.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 9/2012: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn