Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 12 N2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  12  - NĂM 2012

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Sâu đục bắp, rệp cờ, bệnh khô vằn trên ngô; Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, sương mai trên cây rau màu.

2. Phối hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, chú ý các cây trồng mới trên địa bàn như khoai tây, ớt, hoa các loại, ngô ngọt, ...

3. Tổng hợp, đánh giá công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh và kết quả các mô hình, thử nghiệm đã triển khai trong năm 2012 để rút kinh nghiệm và xây dựng phương án chỉ đạo, triển khai trong năm 2013. Lưu ý triển khai theo phương thức “Cánh đồng mẫu lớn” theo phân công của Sở.

4. Triển khai các mô hình, DA:

- Mô hình giảm nghèo: Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch; Tổng hợp kết quả, chuẩn bị tổ chức HNĐB mô hình nuôi gà ri lai dưới tán rừng (Từ 20 - 30/12).

- Phối hợp tổ chức HNĐB mô hình trừ cỏ trên ngô (Xung quanh 10/12); Đánh giá kết quả MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi, tham mưu cho lãnh đạo biện pháp triển khai thời gian tới.

- Phối hợp triển khai Dự án SRI; DA RAT Tân Đức; MH trồng ngô đông trên đất 2 lúa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

5. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh và bảo vệ tài sản cơ quan dịp cuối năm.

- Đôn đốc, thanh quyết toán dứt điểm các nguồn kinh phí; Lưu ý kinh phí QLNN và DA RAT (SO1 và SO3) kết thúc 30/12/2012.

- Rà soát, hướng dẫn công tác đánh giá cán bộ, đảng viên; Công tác thi đua khen thưởng, nâng lương 6 tháng cuối năm và văn bản đề xuất tăng phụ cấp nghề.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Sâu đục bắp, rệp cờ, bệnh khô vằn trên ngô; Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, sương mai trên rau màu.

- Chủ trì công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, chú ý các cây trồng mới như khoai tây, ớt, hoa các loại, ngô ngọt, ...

- Tổng hợp, viết báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, triển khai các mô hình, DA năm 2012 để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong các năm tiếp theo. Chủ trì triển khai mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” theo phân công của Sở.

- Triển khai các mô hình, DA:

+ Mô hình giảm nghèo: Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch; Chủ trì tổ chức HNĐB mô hình nuôi gà ri lai dưới tán rừng.

- Chủ trì tổ chức HNĐB mô hình trừ cỏ trên ngô; Phối hợp đánh giá kết quả MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Dự án SRI: Chỉ đạo triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ.

+ Tham mưu thành lập Hội đồng, tổ chức thẩm định cơ sở, hoàn thiện thuyết minh Đề tài khoa học Quản lý bền vững Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng gửi Sở KHCN (trước 10/12).

- Đôn đốc hoàn thiện báo cáo, thanh toán các khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin, quảng cáo thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP.

- Hoàn thiện kế hoạch thanh tra năm 2013 trình Sở NN & PTNT phê duyệt. Hoàn thiện việc cập nhật các văn bản pháp quy mới, các loại thuốc mới, các đại lý mới trên trang Web Chi cục để quản lý và tra cứu.

- Thẩm định hồ sơ, cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế 1 cửa.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. Tổ chức điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá thiệt hại sâu bệnh liên quan tới giống, nhất là các giống nhập khẩu để chỉ đạo các vụ tiếp theo.

- Dự án RAT (SO1 và SO3): Triển khai các hoạt động quý 4 đảm bảo tiến độ. Chuẩn bị xây dựng và xin phê duyệt kế hoạch năm 2013.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 1 số cây trồng vụ đông, ưu tiên các cây trồng mới.

- Hướng dẫn phòng trừ 1 số loại sâu bệnh chính trên cây vụ đông.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn